فصلنامه حسابدار رسمی شماره 26
 

فصلنامه حسابدار رسمی شماره 26

چهارشنبه، 15 مرداد 1393 | Article Rating
 سخن نخست 

درباره ی صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی   

مشاهده متن   [PDF 312KB]

 

میز تشریح

کیفیت حسابرسی در موسسه های حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران/ سید محمد علوی

مشاهده متن    [PDF 399KB]

مسئولیت های موسسه های حسابرسی در زمینه ی سیستم کنترل کیفیت خدمات اطمینان بخشی/ ابوالفضل نیکوکار

مشاهده متن    [PDF 637KB]

 

میز تشریح 

درآمدی بر تعریف کیفیت حسابرسی/ امین رستمی معتمد / مهدی اباذری گوشکی

مشاهده متن   [PDF 516KB]

شاخص های کیفیت حسابرسی از نگاه ذی نفعان / علی رضا خجسته

مشاهده متن   [PDF 1.23MB] 

 

بخش ویژه 

فساد مالی در فدراسیون جهانی فوتبال / محمد شلیله

مشاهده متن   [PDF 864KB]

 

کنکاش 

نیاز به نرم افزارهای جدید حسابرسی- بررسی موردی نرم افزار ACL / عباس وفادار/ علی بلالی 

مشاهده متن   [PDF 562KB]

میزان تحقق اهداف تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری ایران / احمد مدرس/ محمود معین الدین / مجتبی ابراهیمی رومنجان

مشاهده متن   [PDF 866KB] 

تغییرات در دستورالعمل های حسابرسی و اطمینان بخشی: چالش ها و فرصت ها / آرنولد شایدر / حلیمه رحمانی

مشاهده متن   [PDF 919KB] 

تاثیر اظهارنامه حسابرسی بر زمان ارائه گزارش حسابرسان مستقل /میثاقه مدنیان دینان / الهام قاسمی

مشاهده متن   [PDF 1.08MB]

 

بازار سرمایه

تاثیر اصل بنیادی محافظه کارانه ی حسابداری بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس / دکتر مصطفی دیلمی پور / مصطفی پهلوان / سمیرا پهلوان 

مشاهده متن   [PDF 826KB]

 

اطلاع رسانی

تقویم آموزشی

مشاهده متن   [PDF 186KB]

 

فرم اشتراک فصلنامه 

مشاهده متن   [PDF 687KB]

تصاویر
  • فصلنامه حسابدار رسمی شماره 26
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری