بیانیه مأموریت

”جامعه حسابداران رسمی ایران“ با توکل به خداوند متعال و اتکال بر تعالیم الهی و بهره‌گیری از دستاوردهای مترقی حسابداری و حسابرسی با احساس مسئولیت در برابر جامعه و اعضا، مأموریت خود را با تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، از طریق زیر بر عهده دارد:

 • تشکّل حسابداران رسمی
 • بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین رفتار حرفه‌ای؛
 • بالا بردن دانش، تخصص و مهارت حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای؛
 • حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا و رعایت حقوق ذینفعان و ایجاد سازوکار مستقل و شفاف، پویا و پایا جهت تأمین نیازهای جامعه؛
 • برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای بین اعضا و هم‌افزایی در تهیه گزارش‌های اطمینان بخشی؛
 • ارتباط با مؤسسات و تشکّل‌های حرفه‌ای بین‌المللی و در صورت نیاز عضویت در آن‌ها؛
 • توسعه، ارتقا و تعالی حرفه حسابداری برای حمایت از پیشرفت اقتصادی- اجتماعی کشور؛
 • جذب افراد مستعد و شایسته و رشد و ارتقای دانش، تخصص و مهارت سرمایه انسانی و اثرگذاری در قدرتمند شدن اقتصاد و آینده پایدار کشور؛
 • کمک به زمینه رشد و تعالی مدیران در واحدهای مورد حسابرسی برای ایجاد تحولات مطلوب.

راهبردها

 • تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تحول دیجیتال و پیاده‌سازی کلیه فعالیت‌های خدمات حرفه‌ای و نظارتی ممکن بر بستر ابزارهای نوین تکنولوژی محور
 • اتحاد استراتژیک و تعامل هم‌افزا با مؤسسات و تشکل‌های حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی
 • توسعه زنجیره و سبد خدمات و تنوع‌سازی و نوآوری در نوع و نحوه ارائه آن‌ها در سطح ملی و نفوذ به قلمروهای جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
 • برندسازی خدمات حرفه‌ای با استانداردسازی خدمات و فعالیت‌ها در تراز جهانی و ایجاد مزیت رقابتی برتری حرفه‌ای و فنی، در سرعت، کیفیت، صحت، دقت و نحوه ارائه خدمات
 • توانمندسازی، بهنگام‌سازی و افزایش دانش نظری، حرفه‌ای، مهارتی و تخصصی کلیه اعضا و سرمایه‌انسانی تحت مدیریت
 • افزایش اعتبار مدارک جامعه در سطح منطقه و بین‌المللی، با ایفای نقش پل ارتباطی بین اعضا و مؤسسات بین‌المللی و ارائه گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای معتبر به نمایندگی از آن‌ها
 • مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی و تدوین نظام جامع برنامه سرمایه‌انسانی در تأمین، بکارگیری، آموزش،عملکرد، جبران خدمات و نگهداری مبتنی بر آینده‌پژوهی و آینده‌سازی
 • بازنگری، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه سند راهبردی
 • بهره‌گیـری از ظرفیت استـارتاپ‌ها، دانش‌بنیـان‌ها و سایـر مدل‌های کسب‌وکاری جدید در بستر یکشتاب‌دهنده؛
 • توسعه فرهنگ حساب‌دهی، حساب‌خواهی، اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی عمومی به حرفه و تولید محتواهای علمی حرفـه‌ای چندزبانـه؛
 • افزایش ضریب نفوذ جامعه با همکاری و تعامل اثربخش و کارآمد با قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها، مراجع مرتبط و ذینفعان و معرفی کلیه ابعاد و خدمات جامعه به ایشان
 • ایجاد چارچوب‌های الزام‌آور حافظ و حمایتگر از حقوق حرفه‌ای و منافع مادی و معنوی اعضا و استقلال کامل مؤسسات
 • رتبه‌بندی، سطح‌بندی و تدوین استانداردها برای مؤسسات و تعیین تعرفه‌های اقتصادی ارائه خدمات حرفه، مبتنی‌بر آن و ترغیب تبدیل مؤسسات به مقیاس اقتصادی هنگام تشکیل یا ادغام مؤسسات موجود

آموزش

آزمون

اهداف عملیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران

 •  مجهز بودن جامعه حرفه‌ای به فناوری روز، و تکنولوژی محور شدن کلیه فرایندها، و ارائه کلیه خدمات حرفه‌ای مبتنی بر آن؛
 •  افزایش وجاهت، اعتمادپذیری و حسن شهرت جامعه و شناخته شدن برند جامعه حسابداران رسمی ایران در سطح بین‌المللی؛
 •  بهبود و ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای و تخصصی؛
 •  دستیابی به برتری عملیاتی اعضای جامعه در سطح منطقه؛
 •  معتبر شناخته شدن مدارک حرفه‌ای جامعه و ایفای نقش رهبری پیشرو حرفه در سطح بین‌المللی؛
 •  محوریت و نقطه اتصال جوامع و مؤسسات حرفه‌ای مرتبط در منطقه؛
 •  افزایش ارتباطات با انجمن‌ها و مراجع حرفه‌ای بین‌المللی و داخلی؛
 •  مجهز شدن منابع فکری و اجرایی جامعه در ارتباط مستمر با جوامع حرفه‌ای بین‌المللی؛
 •  رشد درآمد اعضا جامعه بیش از نرخ تورم؛
 •  افزایش و ارتقای منافع کلیه اعضا و ارزش‌آفرینی برای ایشان؛
 •  رضایتمندی اعضا از حمایت جامعه در حفظ و ارتقای حقوق مادی و معنوی ایشان؛
 •  تقویت ارتباط با ذینفعان و کاهش فاصله انتظارات؛
 •  افزایش مشارکت، نوآوری و خلاقیت اعضای حرفه؛
 •  توسعه دانش، مهارت و تخصص حرفه‌ای و مورد نیاز اعضا؛
 •  افزایش ضریب نفوذ و توسعه قلمرو خدمات؛
 •  تقویـت ارتبـاط با مراجـع مقنن مؤثـر بر قوانین و مقررات جامعـه و یکپارچه‌سازی و متناسب‌سازی اسنادبالادستی؛
 •  پالایش زنجیره تولید تا نشر اطلاعات مالی؛
 •  اصلاح اساسنامه، ساختار سازمانی و سیاست‌گذاری جامعه؛
 •  بازمهندسی کیفی ساختار و طبقه‌بندی مؤسسات؛
 •  تبیین درست ارزش‌های حرفه‌ای و اقدام جهت سالم‌سازی مطلوب محیط حرفه؛
 •  بسترسازی ایجاد مؤسسات بزرگ با ساختار خدمات‌دهی مطلوب؛
 •  مرجع قرارگرفتن در آموزش و پژوهش حرفه‌ای در کلیه سطوح از منظر کیفی و کمی در تراز جهانی؛
 •  اعتماد کامل عامه استفاده‌کنندگان و مقبولیت ایشان از اطلاعات مالی حسابرسی شده اعضا؛
 •  ارتقای کیفی استقلال جامعه حسابداران؛
 •  رشد مناسب تعداد اشخاص عضو در جامعه مبنیبر سند جامع برنامه سرمایه انسانی مورد نیاز؛
 •  جلب حمایت دولت و مراجع ذی‌ربط از جامعه و ارتقای جایگاه آن در قوای مقننه، اجرایی و قضائیه در مباحث حسابداری و حسابرسی.