اخبار ریسک رکون
اخبار ریسک رکون برگزار می‌کند ریسک رکون (riskrecon) حاصل یک پروژه با انجمن سینتیا (Cintia Institute) درباره عوامل مدیریت ریسک مؤسسات را به صورت وبینار برگزار می‌کند . محورهای آموزشی کدام عوامل، مهمترین عامل رتبه‌...
شنبه، 18 تیر 1401 - 14:38
اخبار ریسک رکون
اخبار ریسک رکون برگزار می‌کند ریسک رکون (riskrecon) حاصل یک پروژه با انجمن سینتیا (Cintia Institute) درباره عوامل مدیریت ریسک مؤسسات را به صورت وبینار برگزار می‌کند . محورهای آموزشی کدام عوامل، مهمترین عامل رتبه‌...
شنبه، 18 تیر 1401 - 14:38
اخبار decarb
اخبار decarb برگزار می‌کند نهاد decarb connect وبینار "سلامت ماشین آلات و سلامت فر ایند : مسابقه به سوی صفرخالص" را برگزار می‌کند. با شرکت در این وبینار، بیشتر درباره ارتباط بین سلامت ماشین آلات و کاهش انتشار گازه...
شنبه، 18 تیر 1401 - 14:35
دومین دوره جامع آموزش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار شد.
در ادامه برنامه ریزی های های آموزشی پیش بینی شده و ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای کارکنان موسسات حسابرسی کشور و نیز اجرای مقررات قانونی مبارزه با پولشویی، دومین دوره آموزش جامع «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برای کلیه کارکنان حسابر...
شنبه، 18 تیر 1401 - 13:21
دومین دوره جامع آموزش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار شد.
در ادامه برنامه ریزی های های آموزشی پیش بینی شده و ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای کارکنان موسسات حسابرسی کشور و نیز اجرای مقررات قانونی مبارزه با پولشویی، دومین دوره آموزش جامع «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برای کلیه کارکنان حسابر...
شنبه، 18 تیر 1401 - 13:21
تورم جهانی ادامه می‌یابد
بر اساس نظرسنجی جدید مرکز کیفیت حسابرسی (CAQ) از هر چهار شریک حسابرسی، سه نفر بر این باورند که نگرانی‌های تورمی ممکن است تا سال 2023 و احتمالاً پس از آن ادامه داشته باشد. بررسی اخیر مرکز کیفیت حسابرسی حاکی از آن است که 75 درصد از 700 حسابرس پاسخ دهند...
پنجشنبه، 16 تیر 1401 - 10:22
تورم جهانی ادامه می‌یابد
بر اساس نظرسنجی جدید مرکز کیفیت حسابرسی (CAQ) از هر چهار شریک حسابرسی، سه نفر بر این باورند که نگرانی‌های تورمی ممکن است تا سال 2023 و احتمالاً پس از آن ادامه داشته باشد. بررسی اخیر مرکز کیفیت حسابرسی حاکی از آن است که 75 درصد از 700 حسابرس پاسخ دهند...
پنجشنبه، 16 تیر 1401 - 10:22
 نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض نمره آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1400 اعلام شد
_________________ در پی بررسی اعتراضات به نمره‌ی آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1400، هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران اسامی چهارنفر دیگر قبول آزمون و 11 نفر از اشخاصی که درس یا دروسی را قبول شده‌اند را اعلام کرد. برای مشاهده‌ی فهرست جدید ...
ﺳﻪشنبه، 14 تیر 1401 - 16:00
 نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض نمره آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1400 اعلام شد
_________________ در پی بررسی اعتراضات به نمره‌ی آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1400، هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران اسامی چهارنفر دیگر قبول آزمون و 11 نفر از اشخاصی که درس یا دروسی را قبول شده‌اند را اعلام کرد. برای مشاهده‌ی فهرست جدید ...
ﺳﻪشنبه، 14 تیر 1401 - 16:00
صفحه 9 از 472ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها