مشاهده آگهی‌های دعوت به همکاری

لطفا برای مشاهده مشاهده آگهی های دعوت به همکاری یا مؤسسات حسابرسی متقاضی ادغام، كليک كنيد.

آگهی‌های مؤسسات متقاضی ادغام و دعوت به همکاری
دعوت به همکاری

قابل توجه موسسات حسابرسی و اعضای محترم

به آگاهی می‌رساند بخش دعوت به همکاری سایت، به منظور معرفی و تامین نیروهای تخصصی، در رده‌های مختلف، شامل: جذب نیرو تخصصی در موسسات، جذب شریک در موسسات، اعلام آمادگی برای تاسیس موسسه حسابرسی، اعلام آمادگی اعضا جهت شراکت در موسسات، و اعلام آمادگی مؤسسات متقاضی ادغام می باشد.

شرایط درج آگهی

  •     درج آگهی در این بخش برای اعضا محترم و موسسات رایگان می باشد.
  •     جهت درج آگهی در این بخش نیاز به درخواست کتبی از جامعه دارد.
  •      مدت زمان قرار گرفتن هر آگهی، یک ماه از زمان درج آن در سایت می باشد.