بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی
بیمه مدیران و اعضای هیأت مدیره بخش خصوصی
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بیمه مدیران و اعضای هیأت مدیره بخش خصوصی" اینجا کلیک کنید.
چهارشنبه، 10 شهریور 1400 - 14:28
مفاصاحساب قراردادهای مؤسسات حسابرسی بدون اعمال ضریب صادر می‌شود
«بخشنامه‌ی تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران» مورخ 1399/12/20
شنبه، 23 اسفند 1399 - 12:11
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی کشور، با موضوع "نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی
شنبه، 13 دی 1399 - 15:50