انتصاب جناب آقای قدرت الله اسماعیلی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران
 

انتصاب جناب آقای قدرت الله اسماعیلی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران

یکشنبه، 13 خرداد 1403 | Article Rating

براساس حکم دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای قدرت الله اسماعیلی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب شدند. این حکم به استناد مفاد ماده (۱۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و در تاریخ 12 خرداد ماه 1403  صادر شده است.
گفتنی است که هیأت عالی نظارت مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو بوده و وظیفه‌ی اصلی آن حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز كفایت نظارت حرفه‌ای در جامعه‌ حسابداران رسمی ایران است.
جامعه‌ حسابداران رسمی ایران این انتصاب شایسته را به ایشان و کلیه‌ی همکاران ارجمند تبریک عرض نموده و از زحمات جناب آقای لطفعلی لطفعلیان صارمی تشکر و قدردانی نموده و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت می نماید.

جامعه‌ حسابداران رسمی ایران

تصاویر
  • انتصاب جناب آقای قدرت الله اسماعیلی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران
  • انتصاب جناب آقای قدرت الله اسماعیلی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری