مصوبه کارگروه انتخاب حسابرس در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1403
 

مصوبه کارگروه انتخاب حسابرس در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1403

شنبه، 22 اردیبهشت 1403 | Article Rating

به پیوست مصوبه کارگروه انتخاب حسابرس در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1403 تقدیم می گردد.

تصاویر
  • مصوبه کارگروه انتخاب حسابرس در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1403
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری