جستجوی اخبار
آرشیو
Skip Navigation Links.
راهنمای فرآیند های سامانه یکپارچه
 

راهنمای فرآیند های سامانه یکپارچه

چهارشنبه، 16 اسفند 1402 | Article Rating

مراحل اتصال به سامانه یکپارچه و تائید صورت های مالی

 

مرحله 1:  اتصال به سامانه یکپارچه و فعال شدن ادمین و مدیران حسابرسی

1 – ثبت نام ادمین یا ادمین های مورد نظر موسسه در سامانه جامع تجارت جهت احراز هویت و ثبت نام خودکار در سامانه جام .  ( مشاهده فیلم آموزشی ثبت نام ادمین ) انجام دهنده  ادمین موسسات

2 – ارسال نامه  معرفی ادمین  شامل کد ملی و نام خانوادگی ادمین با امضا ء مدیرعامل به جامعه حسابداران از طریق اتوماسیون اداری – انجام دهنده موسسات حسابرسی

3 – در صورت انجام کامل مراحل 1 و ارجاع نامه ردیف 2 ، ادمین در سامانه یکپارچه فعال میشود انجام دهنده پشتیبانی سامانه

4 – ثبت نام مدیران حسابداررسمی موسسه در سامانه جامع تجارت برای احراز هویت و ثبت نام خودکار در سامانه جام. توضیح اینکه در صورتیکه مدیران حسابرسی قبلا در سامانه جام ثبت نام نموده اند نیازی به ثبت نام مجدد در سامانه جامع تجارت ندارند ( دارای فیلم آموزشی که مراحل آن میبایستی کاملا" اجرا شود ) – انجام دهنده  مدیران حسابداررسمی

5 – تعریف مدیران حسابداررسمی در سامانه ( پس از مرحله 3 و 4 و فعال شدن ادمین موسسه ) (دارای فیلم آموزشی) و ارسال آن به جامعه بصورت سیستمی  - انجام دهنده ادمین موسسه حسابرسی

6 – کنترل مدیران تعریف شده توسط جامعه حسابداران  و فعال نمون آنها – انجام دهنده جامعه - خانم آرین نژاد

 

مرحله 2 : تائید صورتهای مالی شرکتها در سامانه جام حسابرسان ( دارای فیلم آموزشی )

1 – تعریف مدیر یا مدیران تائید کننده صورتهای مالی توسط ادمین موسسه برای هر ردیف از گزارشات توسط ادمین  و ارسال آن برای مدیر حسابرسی – انجام دهنده ادمین موسسه حسابرسی

2 – بررسی و تائید و یا عدم تائید صورتهای مالی توسط هر یک از مدیران حسابرسی تعریف شده – انجام دهنده مدیر حسابرسی

 

 

 

 

تصاویر
  • راهنمای فرآیند های سامانه یکپارچه
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری