سی و دومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.
 

سی و دومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.

دوشنبه، 09 بهمن 1402 | Article Rating

سه شنبه بیست و ششم دی ماه 1402، جامعه حسابداران رسمی ایران میزبان سی و دومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم بود.

در ابتدای جلسه جناب آقای مقیمی فر ضمن خیر مقدم به نظار و اعضای محترم شورا و میهمان جلسه ی شورای عالی جناب آقای دکتر جباری که بابت نهایی نمودن آئین نامه روش تعیین حق الزحمه جلسات مختلفی همکاری کرده بودند، تقدیر و تشکر گردید.

آقای مقیمی فر رئیس محترم شورای عالی در ابتدای جلسه در مورد مسائل مهم از جمله جلسه در مورد طرح نهاد ناظر با آقای دکتر افضلی و جلسه با ایشان در مورخ 4 بهمن ماه، از اعضای محترم شورای عالی خواستار ارائه ی پیشنهادات خود در اسرع وقت شدند و همچنین از سرکار خانم دکتر مداحی درخواست شد که هماهنگی های لازم را جهت دعوت جناب آقای دکتر عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه ی شورای عالی را در جلسات آتی مقرر نمایند.

 دستور جلسه ی اول در مورد بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص آیین‌نامه روش تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی بود که پس از ارائه ی نظرات و پیشنهادات اعضای شورای عالی و نظار مقرر گردید که آئین نامه نهایی تکمیل و پس از جمع بندی جهت تصویب به شورای عالی ارائه گردد.

سایر دستور جلسات به دلیل اتمام زمان جلسه به جلسات آتی موکول گردید.

تصاویر
  • سی و دومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری