آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.
 

آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.

شنبه، 08 مهر 1402 | Article Rating

آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی در ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1402/07/06 به طور همزمان در پنج شهر تهران (دانشگاه امیرکبیر)، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز برگزار گردید.

در این آزمون تعداد 998 نفر شرکت کردند که از این تعداد 759 نفر در تهران، 104 نفر در اصفهان، 77 نفر در مشهد، 30 نفر در تبریز و 28 نفر در شیراز در این آزمون شرکت نمودند.

 

جامعه حسابداران رسمی ایران

تصاویر
  • آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.
  • آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.
  • آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.
  • آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.
  • آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری