اخبار ESG
 

اخبار ESG

ESG منتشر کرد
چهارشنبه، 03 خرداد 1402 | Article Rating

 

 

اخبار

 

ESG منتشر کرد

 

 

نهاد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) با همکاری وُرکیوا (Workiva) " روند رعایت ESG توسط بانک‌ها و گزارشگری خودکار" را منتشر کرد.   

 

محورهای آموزشی

  • سطح فوریت ادغام استانداردهای ESG در عملیات بانکداری.
  • بلوغ برآورد ریسک ESG در صنایع.
  • ارتباط و یکپارچگی داده‌های ESG و چگونگی بهره‌برداری بانک‌ها از آن برای گزارشگری ESG.

 

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت این نشریه، اینجا را کلیک کنید

تصاویر
  • اخبار ESG
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری