نهمین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.
 

نهمین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.

شنبه، 20 اسفند 1401 | Article Rating

سه‌شنبه 9 اسفندماه 1401، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران میزبان برگزاری نهمین جلسه‌ی شورای عالی دوره هشتم بود. در ابتدای جلسه، جناب آقای مقیمی فر، رئیس محترم شورای عالی، ضمن خیرمقدم به اعضای محترم شورای عالی و تبریک اعیاد شعبانیه به اعضای جامعه، وارد دستور جلسه شدند و موضوعات زیر به ترتیب موردبحث و بررسی تصویب قرار گرفت:

  1. در ابتدای جلسه گزارشی از آقای دکتر زاهدی مدیر شرکت هوشمند روش پردیس در خصوص سامانه‌های جام، پردیس و سحر به استماع شورای عالی رسید.
  2. در خصوص صورت‌جلسه‌ی اول درباره‌ی نامه‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد تعیین تکلیف سامانه جامع صورت‌های مالی مقرر گردید که دبیرکل به همراه آقای دکتر زاهدی گزارشی در خصوص نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها وضعیت سامانه‌ها تهیه و جهت تصمیم‌گیری به شورای عالی ارائه دهند.
  3. گزارش صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 جامعه حسابداران رسمی ایران، به شورای عالی ارائه گردید.
  4. درباره‌ی تعیین سردبیر و اعضای شورای سیاست‌گذاری مجله حسابدار رسمی، مقرر گردید مطابق آیین‌نامه نحوه اداره نشریه تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران و پس از ارائه گزارش توسط دبیرکل در جلسات آتی شورای عالی تصمیم گیری شود.
تصاویر
  • نهمین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری