بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی قانون مالیات های مستقیم
 

بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی قانون مالیات های مستقیم

جمعه، 23 دی 1401 | Article Rating

به منظور حسن اجرای مفاد ماده 251 مکرر الحاقی 1371/2/7 به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، به پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر قانون یاد شده به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 برای اجرا ابلاغ می گردد.

مفاد جدید این دستورالعمل در پیوست موجود می باشد.

تصاویر
  • بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر الحاقی قانون مالیات های مستقیم
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست