اخبار IFAC
 

اخبار IFAC

IPSASB نظرخواهی می‌کند  
یکشنبه، 15 آبان 1401 | Article Rating

 

اخبار IFAC

 

IPSASB نظرخواهی می‌کند  

 

 

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) تدوین کننده استانداردهای بین‌المللی مبتنی بر فرض تعهدی برای استفاده دولتها و دیگر بنگاه‎‌های بخش عمومی در سرتاسر گیتی، یک متن پیشنهادی با پیشنهاد افزودن رهنمودهای بیشتر درباره چگونگی بکارگیری دو رهنمود پیشین با نام "رهنمودهای عملی پیشنهادی" توسط دولتها و دیگر بنگاه‎‌های بخش عمومی برای گزارشگری اطلاعات برنامه پایداری را منتشر کرد.

 

مهلت اعلان نظر:  دوشنبه 26 دی 1401 (16 ژانویه 2023).

برای آگاهی بیشتر، دریافت متن پیشنهادی و اعلان نظر، اینجا را کلیک کنید.

تصاویر
  • اخبار IFAC
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری