امضای تفاهم نامه‌‌ی همکاری‌های مشترک جامعه حسابداران رسمی و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
 

امضای تفاهم نامه‌‌ی همکاری‌های مشترک جامعه حسابداران رسمی و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

دوشنبه، 09 آبان 1401 | Article Rating

 

_______________

تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های مشترک جامعه حسابداران رسمی ایران و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران منعقد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران هدف از این تفاهم‌نامه که به امضای سیدمحمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، عبدالمجید شهیدی، دبیرکل جامعه مشاوران مالیاتی و مرتضی روحی دبیر هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی رسیده، ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای، کارشناسی و آموزشی متناظر و متقابل بر پایه تأمین منافع عمومی، است.براساس این تفاهم‌نامه، موارد همکاری این دو تشکل عبارتند از: استفاده از ظرفیت اعضای مشترک برای پیشبرد اهداف و وظایف طرفین، رشد و توسعه مشاوران رسمی مالیاتی از طریق ا عضای جامعه حسابداران رسمی ایران، بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی مشاوران رسمی مالیاتی جهت توسعه خدمات حرفه‌ای و تخصصی، تشکیل کمیته‌های مشترک جهت اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، برگزاری دوره‌های مشترک آموزش حرفه‌ای، جهت ارتقای دانش تخصصی اعضای طرفین،برگزاری سمینار مشترک حرفه‌ای و تخصصی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های پژوهشی و حقوقی طرفین.

همچنین به موجب این تفاهم‌نامه کارگروه مشترک همکاری‌های دوجانبه متشکل از دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران و دبیر هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی تشکیل می‌شود که مسئولیت بررسی پیشنهادها، برنامه‌های ارائه شده، هماهنگی و پی‌گیری‌های مربوط را بر عهده خواهند داشت.

تصاویر
  • امضای تفاهم نامه‌‌ی همکاری‌های مشترک جامعه حسابداران رسمی و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری