ثبت تصویب صورت‌های مالی انواع شرکت‌های تجاری تنها پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است
 

ثبت تصویب صورت‌های مالی انواع شرکت‌های تجاری تنها پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است

ﺳﻪشنبه، 11 مرداد 1401 | Article Rating

_______________________

ثبت صورت جلسات تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت های تجاری در مرجع ثبت شرکت‌ها منوط به تأیید حسابدار رسمی است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، بر اساس مفاد مواد 2 و 3 بخشنامه‌ی مورخ 8/5/1401 رِییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه‌ی ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری به ترتیب زیر مشخص شد:

  • در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه‌ی غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش‌گذاری اموال غیر نقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارایه شود
  • ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است.

برای مطالعه‌ی متن کامل بخشنامه‌ی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

تصاویر
  • ثبت تصویب صورت‌های مالی انواع شرکت‌های تجاری تنها پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست