برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارکنان موسسات حسابرسی در 14 تیر ماه 1401
 

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارکنان موسسات حسابرسی در 14 تیر ماه 1401

شنبه، 25 تیر 1401 | Article Rating

 

دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

برای کارکنان موسسات حسابرسی

در تاریخ 14 تیر 1401 برگزار شد

 

در راستای اجرای ضوابط قانون مبارزه با پولشویی و همچنین ارتقای دانش و مهارت حرفه­ای حسابداران رسمی کشور و کارکنان موسسات حسابرسی اولین دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی برای کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در 14 تیر 1401 برگزار شد.

تعداد 832 نفر ساعت در رده کمک حسابرس، 5220 نفر ساعت در رده حسابرس، 852 نفر ساعت در رده حسابرس ارشد، 500 نفر ساعت در رده سرپرست حسابرسی و 162 نفر ساعت در رده سرپرست ارشد حسابرسی در این دوره شرکت کرده­اند.

دوره­های آموزشی مبارزه با پولشویی طی ماه­های آتی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

جامعه حسابداران رسمی ایران

تصاویر
  • برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارکنان موسسات حسابرسی در 14 تیر ماه 1401
  • برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارکنان موسسات حسابرسی در 14 تیر ماه 1401
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری