استانداردهای جدید مدیریت کیفیت هیأت استانداردهای حسابرسی AICPA
 

استانداردهای جدید مدیریت کیفیت هیأت استانداردهای حسابرسی AICPA

هیأت استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استانداردهای مدیریت کیفیت جدیدی را تصویب کرده است که برای بهبود ارزیابی ریسک و کیفیت حسابرسی مؤسسات طراحی شده است.
جمعه، 23 اردیبهشت 1401 | Article Rating

 

هیأت استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استانداردهای مدیریت کیفیت جدیدی را تصویب کرده است که برای بهبود ارزیابی ریسک و کیفیت حسابرسی مؤسسات طراحی شده است. هیأت استانداردهای حسابرسی پنجشنبه‌ی گذشته سه استاندارد را تصویب کرد و انتظار می‌رود کمیته‌ی خدمات حسابداری و بررسی، روز چهارشنبه این استانداردها را تأیید کند. چهار استانداردی که قرار است در ماه ژوئن منتشر شوند عبارتند از:

 • بیانیه‌ی استانداردهای مدیریت کیفیت (SQMS) شماره‌ی 1، سیستم مدیریت کیفیت مؤسسه
 • SQMS شماره‌ی 2، بررسی کیفیت هر کار حسابرسی
 • بیانیه‌ی استانداردهای حسابرسی (SAS) شماره‌ی 146، مدیریت کیفیت کار انجام شده مطابق با استانداردهای حسابرسی پذیرفته شده‌ی عمومی
 • بیانیه‌ی استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی (SSARS) شماره‌ی 26، مدیریت کیفیت هر کار انجام شده مطابق با بیانیه‌ی استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی

استانداردهای جدید نشان دهنده‌ی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در رویکرد مؤسسات حسابدار رسمی به حسابرسی و کیفیت خدمات اطمینان‌بخشی در آینده است و از رویکرد مبتنی بر رویه‌ها‌ به رویکرد مبتنی بر ریسک حرکت می‌کند. این استانداردها از مؤسسات می‌خواهد که ریسک‌های خود را برای کیفیت حسابرسی ارزیابی و رویکردهای مدیریت کیفیت خود را برای رسیدگی به ریسک‌های خاص خود تنظیم کنند. این استانداردها همچنین شریک اجرایی هر کار حسابرسی را در تعیین سطح نظارتی که باید در طی انجام یک تعهد انجام دهند و میزان کاری که می‌تواند به سایر اعضای تیم، کارشناسان داخلی یا خارجی یا متخصصان محول کنند، راهنمایی می‌کند.

استانداردهای مدیریت کیفیت، برای موارد زیر، طراحی شده‌اند:

 • افزایش مسئولیت‌های رهبری مؤسسه و پاسخ‌گویی و بهبود راهبری شرکتی
 • معرفی رویکرد مبتنی بر ریسک با تمرکز بر دستیابی به اهداف کیفیت
 • واکنش مناسب به فناوری، شبکه‌ها و استفاده از ارائه‌دهندگان خدمات بیرونی
 • افزایش تمرکز بر جریان مستمر اطلاعات و ارتباطات مناسب داخلی و خارجی
 • ارتقای نظارت فعال بر سیستم‌های مدیریت کیفیت و اصلاح به‌موقع و مؤثر کمبودها
 • شفاف سازی و تقویت الزامات بررسی کیفیت قوی‌تر (EQR) در هر کار حسابرسی
 • افزایش مسئولیت شریک اجرایی هر کار حسابرسی در قبال رهبری و کیفیت حسابرسی

هدف ASB همگرایی استانداردهای خود با استانداردهای هیأت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی (IAASB) است. استانداردهای مدیریت کیفیت ASB، مطابق با استانداردهای مدیریت کیفیت IAASB است که از 15 دسامبر 2022 به اجرا در می‌آیند. اجرای استانداردهای ASB تا 15تاریخ دسامبر 2025 برای مؤسساتی که تعهدات خود را مطابق با بیانیه‌های استانداردهای حسابرسی، بیانیه‌های استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی، و بیانیه‌های استانداردهای خدمات گواهی دهی انجام می‌دهند، الزامی است.

تصاویر
 • استانداردهای جدید مدیریت کیفیت هیأت استانداردهای حسابرسی AICPA
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری