دوره آموزشی آنلاین حسابرسی مبتنی بر ریسک (شرکا و مدیران موسسات حسابرسی)
 

دوره آموزشی آنلاین حسابرسی مبتنی بر ریسک (شرکا و مدیران موسسات حسابرسی)

یکشنبه، 21 آذر 1400 | Article Rating

[MEDIA:مبتنی بر ریسک-کریمی-14000929-1_2]

تصاویر
  • دوره آموزشی آنلاین حسابرسی مبتنی بر ریسک (شرکا و مدیران موسسات حسابرسی)
  • دوره آموزشی آنلاین حسابرسی مبتنی بر ریسک (شرکا و مدیران موسسات حسابرسی)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری