درباره‌ی چالش‌های حسابرسان بانک‌ها / علی‌اکبر میرعمادی
 

درباره‌ی چالش‌های حسابرسان بانک‌ها / علی‌اکبر میرعمادی

چهارشنبه، 09 تیر 1400 | Article Rating

موضوع محوری آخرین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی چالش‌هایی است که حسابرسان بانک‌ها به‌سبب تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف بانک مرکزی و بعضاً اختلاف‌نظرهای این بانک و مرجع استانداردگذار، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی موردنیاز، ناکارآمدی اجرای روش‌های سنتی حسابرسی و بسیاری از عوامل دیگر با آن مواجه بوده‌اند. ازجمله اشخاصی که مورد پرسش نشریه قرار گرقته بود علی اکبر میرعمادی، مدیر اداره‌ی ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. متأسفانه پاسخ ایشان را بعد از انتشار فصلنامه دریافت کردیم. با این حال، نظر به اهمیت آگاهی حسابداران رسمی از این دیدگاه‌ها، تصمیم گرفتیم متن کامل این نظرگاه‌ها به پرسش‌های طرح شده را به‌طور جداگانه در سایت و سایر کانال‌های اطلاع‌رسانی جامعه منتشر کنیم.

آن‌چه در فایل پیوست می‌خوانید متن کامل پاسخ‌های علی اکبر میرعمادی، مدیر اداره‌ی ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به هفت سؤال از مجموعه پرسش‌هایی مطروحه است که با توجه به انتشار مستقل متن حاضر همراه با پرسش‌ها ارائه می‌شود.

تصاویر
  • درباره‌ی چالش‌های حسابرسان بانک‌ها / علی‌اکبر میرعمادی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست