دکتر عباس هشی/ بورس کالا از روزی ننهاده نمی گذرد
 

دکتر عباس هشی/ بورس کالا از روزی ننهاده نمی گذرد

دوشنبه، 29 آبان 1396 | Article Rating

 دکترعباس هشی- حسابدار رسمی

هفته نامه بورس مورخ 27 آبانماه 1396

بورس کالا از "روزی ننهاده "نمی گذرد

عباس هشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که سال های زیادی را به عنوان حسابرس معتمد بورس در بازار پول و سرمایه سپری کرده و تجربیات زیادی از سرگذرانده است با تقدیر از وزیر اقتصاد مبنی بر ملزم کردن سازمان بورس به انتشار صورت های مالی که شفافیت بیشتر بورس را به دنبال خواهد داشت گفت : دستور وزیر جدید به شرح فوق یک انقلاب شفافیت در وزارت است.پیش از این ها طبق  قانون بازارسرمایه مصوب سال 1384 و یا حتی در شورای بورس سازمان باید موظف به انتشار صورت‌های مالی می شد. اقدام هرچند دیرهنگام  وزارتی (با مسئولیت وزرای قبلی اقتصاد) در راستای شفایت گزارشگری مالی در سازمان بورس که خود متولی برقراری شفافیت در بازار سرمایه است را به فال نیک باید بگیریم زیرا از سازمانی که طی 16 سال گذشته از مدیران شرکت‌های بورس و حسابرس حسابخواهی شفافیت در گزارشگری را خواسته اند به جاست که خود نیز گزارش مالی شفاف ارائه دهند.

این حسابرس بازار سرمایه در اشاره به تاریخچه مبارزه با مفاسد که پس از انقلاب درقالب اصل 49 قانون اساسی نمود پیدا کرد گفت : شفافیت مالی اقتصادی کلید محرکه مبارزه با فساد است.بدهی 33 ساله دولت و مجلس به مردم که برای اولین بار رئیس جمهوردولت یازدهم و دوازدهم  استارت زد. به عنوان حسابرس سازمان بورس در سال های 1384 و 1385 و حسابرس سازمان کارگزاران بورس از 1378 تا 1394 به تدوین کنندگان قانون بازار سرمایه و دانش جعفری وزیراقتصادو شورای عالی بورس  توصیه و تاکید داشتم که  شروع شفافیت باید از راس تشکیلات سازمان بورس، شروع شود تا حوزه های زیرمجموعه سازمانی که از آنها  شفافیت می خواهد، مطیع باشند.

هشی با تاکید براینکه چه خوب خواهد بود که  وزیر اقتصاد نسبت به افشای اطلاعات مالی سازمان از سال 84  به بعد دستور دهند افزود:همانطورکه مدیران بالا دستی از کم و کیف و چند و چون عملکرد مدیران زیرمجموعه نظارتی بازار سرمایه  انتظار شفافیت در گزارشگری را دارند باید به مردم و اهالی بازار سرمایه هم حق دهند تا در جریان عملکرد این مدیریت اصلی بازار قرار گیرند. باید تاکید کنم که طبق مقررات بورس موارد عدم رعایت شفافیت گزارشگری اعم از صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مشمول انواع مجازات و حتی تعلیق و محدودیت عمدتاً برای حسابرسان می شود . علیرغم اقتدای سازمان به پشتیبیانی وزیر ، اعمال مقررات ، نظارت و مجازات بر مدیران شرکت‌ها و سهامدار عمده و حسابرس دولتی قابلیت اجرا نداشته است و این حسابرسان مستقل و بازرس قانونی (بخش خصوصی) بوده اند که مشمول بیشترین مرحمت و لطف مجازاتی ، تعلیق و .... قرار گرفته اند.

حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزی درپاسخ به اینکه یکی از دلایل امتناع سازمان از انتشار صورت های مالی ملاک شدن برای شرکت های بورسی است گفت : مگر فرمول اتم یا فرمول محرمانه داروهای تجاری و غیره دارند که از الگو برداری نگرانند. چه راز و رمز کاری دارند که اگر کسی از آن نوت برداری کند، زمین به آسمان می آید؟ این نوع خودداری ها  مربوط به اسناد محرمانه می شود که تشخیص محرمانه بودن آن هم با قانون گذار است. حتی اگر بورس به دلیل سهامی خاص بودن هم نخواهد افشاگری کند  قطعاً از نظر مردمی اقدام اشتباهی است چرا که  به عنوان مقام ناظرو یک نهاد عمومی باید به مردم پاسخگو باشد. آنهم در شرایطی که از سال 80 به بعد طبق قانون مصوب 1372 حتی شرکت‌های سهامی خاص را در چهارچوب ابلاغیه سازمان مالیاتی (برحسب سرمایه ،حجم کار واهمیتشان در اقتصاد) ملزم به انتشار صورت های مالی حسابرسی شده کرده است.

هشی همچنین در پاسخ به اینکه طبق گفته یکی از مدیران سازمان می خواهد ترازنامه منتشر کند نه صورت مالی  گفت : اهالی بازار ، حسابدهی و حسابخواهی می دانند که ترازنامه به تنهایی به دردی نخواهد خورد. به عنوان یک معلم و حسابرس از سال 50 تاکنون از برخی اعضای شورای بورس انتظار و توقع ندارم  که زیر بار شفافیت نروند و یا به انتشارحداقل اطلاعات رضایت دهند.آقایان می دانند که ترازنامه برای عموم ارزشی ندارد، آنها حرفهای من را به خوبی تشخیص می دهند.

تصاویر
  • دکتر عباس هشی/ بورس کالا از روزی ننهاده نمی گذرد
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری