مجمع عمومی سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد
 

مجمع عمومی سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد

ﺳﻪشنبه، 28 شهریور 1396 | Article Rating
صبح امروز چهارشنبه 29 شهریورماه نوبت سوم مجمع عمومی عادی سالانه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران با حضور 157 نفر از اعضای جامعه رسمیت یافت و برگزار شد.
🔸پس از حد نصاب یافتن جلسه، هیأت رئیسه‌ی مجمع انتخاب شد و با رأی حاضران آقای سید محمد سعید خلیلی به عنوان رئیس جلسه و آقایان  جهانگیر رضائی و حسن حاجیان به عنوان نظار و سرکار خانم مریم‌ علیشیری به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
🔸بر طبق دستور جلسه ابتدا گزارش هیأت عالی نظارت در خصوص گزارش سال 1395 شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران توسط آقای ناصر توکلی، عضو هیأت، قرائت شد. 
🔸در ادامه، رحمت‌اله صادقیان، رییس شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، گزارش سال 1395 این شورا را به اطلاع حضار رسانید و سپس این گزارش به تصویب مجمع رسید. 
🔸براساس مصوبات مجمع روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌ی کثیرالانتشار جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران انتخاب و مبلغ حضور اعضای شورا بابت هر جلسه چهار میلیون ریال تعیین شد.
🔸مشروح گزارش مجمع در شماره‌ی آینده‌ی «حسابدار رسمی» منتشر خواهد شد.
تصاویر
  • مجمع عمومی سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری