دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های کوچک (بازنگری شده کامل)

دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های کوچک (بازنگری شده کامل)

دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های متوسط و بزرگ (بازنگری شده کامل)

دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های متوسط و بزرگ (بازنگری شده کامل)

 تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

راهنمای مبارزه با پولشویی برای حسابرسان مستقل

راهنمای مبارزه با پولشویی برای حسابرسان مستقل

دستورالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک 1398

دستورالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک 1398

 دستورالعمل حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ 1398

دستورالعمل حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ 1398

 مجموعه قانون مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران

مجموعه قانون مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران

 آشنایی استارت آپ ها :بررسی و شناخت فین تک ها

آشنایی استارت آپ ها :بررسی و شناخت فین تک ها

دیدگاه های وزارت امور اقتصاد و دارایی در کتاب اصلاح ساختار حرفه حسابرسی

دیدگاه های وزارت امور اقتصاد و دارایی در کتاب اصلاح ساختار حرفه حسابرسی

اصلاح ساختار حرفه ی حسابرسی مستقل

اصلاح ساختار حرفه ی حسابرسی مستقل

 ادغام و تملیک بررسی قوانین و مقررات موجود

ادغام و تملیک بررسی قوانین و مقررات موجود

 رهنمودهای بکارگیری چارچوب بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی

رهنمودهای بکارگیری چارچوب بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی

صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها