X

 

کتاب های منتشر شده 

 

 

مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی

ضوابط و مقرات اجرایی

راهنمای تحلیل داده ها در حسابرسی
اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های کوچک (بازنگری شده کامل)

دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های متوسط و بزرگ (بازنگری شده کامل)

 تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک  
 راهنمای مبارزه با پولشویی برای حسابرسان مستقل  
دستورالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک   

دستورالعمل حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ


 
 
 مجموعه قانون مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران   
 آشنایی استارت آپ ها :بررسی و شناخت فین تک ها   
  دیدگاه های وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص کتاب 
 " اصلاح ساختار حرفه حسابرسی مستقل"
 
 اصلاح ساختار حرفه ی حسابرسی مستقل   
 ادغام و تملیک بررسی قوانین و مقررات موجود   
 رهنمودهای بکارگیری چارچوب بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی   
 چارچوب کنترل داخلی برای حسابرسان مستقل   
 ضوابط راهبری شرکتی در موسسات حسابرسی   
 دستورالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک   
 دستورالعمل حسابرسی بنگاه های متوسط و بزرگ   
ارزهای رمزنگاری شده (کریپتو کارنسی ها )  
آزمون های جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابداری)  
   
 آیین اخلاق و رفتار حرفه ای (لازم الاجرا از یکم فروردین 98)  
   
  گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی     
   
   
   

                                          

 

   آئین رفتار حرفه ای (نشر 2016)                                                      

 

 

گزارش حسابرس درباره صورت های مالی                                          

 

 

حسابداری اموال،ماشین آلات و تجهیزات                                           

 

 

 

پرسش و پاسخ مالیاتی                                                                 

 

 


پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی                                             

 

 

 

مجموعه قوانين و مقررات جامعه                                                      

 

 

 

آیین رفتار حرفه ای                                                                         

 

 

چك ليست‌هاي قانون تجارت و قانون محاسبات عمومي                          

 

 


دستورالعمل حسابرسي                                                                  

 

 

دستورالعمل تهيه و تنظيم پرونده و گزارش حسابرسي مالياتي              


 

ديباچه‌اي بر حقوق مدني                                                              

 

پرسش هاي چهار گزينه اي حسابرسي
 

 

پرسش هاي چهار گزينه اي حسابرسي
 
 
  
ديباچه‌ای بر حقوق مدنی

ديباچه‌ای بر حقوق مدنی

دستورالعمل تهيه و تنظيم حسابرسی

دستورالعمل تهيه و تنظيم حسابرسی

دستورالعمل حسابرسی

دستورالعمل حسابرسی

چك ليست‌های قانون تجارت و محاسبات

چك ليست‌های قانون تجارت و محاسبات

آیین رفتار حرفه ای

آیین رفتار حرفه ای

مجموعه قوانين و مقررات جامعه

مجموعه قوانين و مقررات جامعه

پرسش های چهار گزينه ای حسابرسی

پرسش های چهار گزينه ای حسابرسی

پرسش و پاسخ های مالياتی

پرسش و پاسخ های مالياتی

گزارش حسابرس درباره‌ ی صورت‌های مالی

گزارش حسابرس درباره‌ ی صورت‌های مالی

حسابداری اموال، ماشين آلات و تجهيزات

حسابداری اموال، ماشين آلات و تجهيزات