کارگروه قوانین و مقررات
 • محمد شریعتی
 • محمد حسینی
 • کیومرث داودی
 • علی هادی چگنی
 • پرویز شایسته شجاعی
 • علیرضا رخشنده رو

ghavanin@iacpa.ir

کارگروه آموزش و کارآموزی
 • امید آخوندی
 • رامین رضازاده
 • علیرضا قیداری
 • پروانه خالقی کسبی
 • بهرام شیرزاد
 • اکبر وقار کاشانی

amoozesh@iacpa.ir

کارگروه موسسات حسابرسی
 • سید امیرحسین ابطحی نائینی
 • محمدجواد صفار سفلایی
 • مزدک کاظم زاده
 • سعید گل محمدی
 • بهزاد یزدانی
 • محمد شوقیان

moasesat-hesabresi@iacpa.ir

کارگروه آئین رفتار حرفه ای
 • ................
 • .................
 • ................
 • ................
 • .................
 • .............
 • ..............

aeenraftar@iacpa.ir

کارگروه کنترل کیفیت
 • ......................
 • ....................
 • .....................
 • .....................
 • ...................
 • ....................
 • .................

qc@iacpa.ir

کارگروه پیشگیری و مقابله با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم
 • هوشمند بابایی
 • بنفشه حمزه میوه رود
 • مهدی گوهری
 • همایون مشیرزاده
 • حسین نجات بخش
 • احمد یعقوب نژاد

poolshoee@iacpa.ir

کارگروه مالیاتی
 • اکبر انتظاری
 • سیدصمد میرحسینی مطلق
 • محمد قبول
 • محمود شکری
 • سید عطا احمدیان حسینی
 • حسین مشهوری

maliati@iacpa.ir

کارگروه فنی و استانداردها
 • عزیز عالی ور
 • ابوالفضل نیکوکار
 • مجتبی علی میرزایی
 • یداله تاری وردی
 • عطااله مقبلی
 • ساسان مهرانی

fani@iacpa.ir

کارگروه بورس، بانک و بیمه
 • احمد اسکندری
 • جواد باغبان
 • عباس محمدی
 • علی مشرقی آرانی
 • اسمعیل ملکی
 • ایوب رستمی سلطان احمدی

bazarpool @iacpa.ir

کارگروه توسعه کسب و کار و فرهنگ حسابدهی
 • حسین حسنی
 • محمد دل آرام
 • مسعود زیاری
 • منصور شمس احمدی
 • محمدرضا گلچین پور
 • عباس هشی

job@iacpa.ir

کارگروه فن‌آوری اطلاعات
 • بهاره حقیقی طلب
 • ناهیده باقری
 • رامین جهانگیری
 • سیدامیر حسین نریمانی خمسه
 • فرشید ابراهیمی
 • حسین شهبازی رز

it@iacpa.ir

 شورای حقوقی
 • ..................
 • ..................
 • ..................
 • ..................
 • ..................

 info@iacpa.ir

هیأت داوری
 • مهدی شلیله
 • اصغر طهوری
 • مجتبی قاسمی

 info@iacpa.ir