کارگروه قوانین و مقررات
 • علی هادی چگنی
 • محمد حسینی
 • کیومرث داودی
 • علیرضا رخشنده رو
 • محمدتقی قزلباش
 • محمد شریعتی

ghavanin@iacpa.ir

کارگروه آموزش و کارآموزی
 • امید آخوندی
 • پروانه خالقی کسبی
 • رامین رضا زاده
 • بهرام شیرزاد
 • علیرضا قیداری
 • اکبر وقار کاشانی

amoozesh@iacpa.ir

کارگروه موسسات حسابرسی
 • سید امیرحسین ابطحی نائینی
 • محمد شوقیان
 • محمدجواد صفار سفلایی
 • مزدک کاظم زاده
 • سعید گل محمدی
 • بهزاد یزدانی

moasesat-hesabresi@iacpa.ir

کارگروه آئین رفتار حرفه ای
  • نوروز داداش زاده
  • علی صاره راز
  • محمدعلی عضدی
  • فرج لطف الهی

aeenraftar@iacpa.ir

کارگروه کنترل کیفیت
  • مهرداد فصیحی
  • منوچهر کاظمی
  • حسن کرمی
  • حسین نجات بخش

qc@iacpa.ir

کارگروه پیشگیری و مقابله با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم
 • حامد امینیان
 • هوشمند بابایی
 • بنفشه حمزه میوه رود
 • محمدحسین زواریان
 • مهدی گوهری
 • احمد یعقوب نژاد

poolshoee@iacpa.ir

کارگروه مالیاتی
 • سیدعطا احمدیان حسینی
 • اکبر انتظاری
 • محمود شکری
 • منصور خداپرست
 • حسین مشهوری
 • سیدصمد میرحسینی مطلق

maliati@iacpa.ir

کارگروه فنی و استانداردها
 • یداله تاری وردی
 • عزیز عالی ور
 • مجتبی علی میرزایی
 • عطااله مقبلی
 • ساسان مهرانی
 • ابوالفضل نیکوکار

fani@iacpa.ir

کارگروه بورس، بانک و بیمه
 • احمد اسکندری
 • جواد باغبان
 • ایوب رستمی سلطان احمدی
 • عباس محمدی
 • علی مشرقی آرانی
 • اسمعیل ملکی

bazarpool @iacpa.ir

کارگروه توسعه کسب و کار و فرهنگ حسابدهی
 • سیدحمید التفاتی فاز
 • سید مصطفی جان نثاری
 • محمد دل آرام
 • مسعود زیاری
 • منصور شمس احمدی
 • محمدرضا گلچین پور

job@iacpa.ir

کارگروه فن‌آوری اطلاعات
 • فرشید ابراهیمی
 • ناهیده باقری
 • پیمان پوری
 • رامین جهانگیری
 • سیدامیرحسین نریمانی خمسه
 • بهاره حقیقی طلب

info@iacpa.ir

کارگروه نظارت حرفه ای
 • علیرضا اکبری امامی
 • حسین حسنی
 • حسین خمسه
 • منوچهر زندی
 • محمود شالی
 • علی طیبی قریشی

info@iacpa.ir

 شورای حقوقی
 • مهدی خسروشاهی مطلق
 • فرامرز داودزاده
 • کامران رشیدی
 • اکبر رهبر
 • مجتبی قاسمی

 info@iacpa.ir

هیأت داوری
 • مهدی شلیله
 • اصغر طهوری
 • مجتبی قاسمی

 info@iacpa.ir