کارگروه قوانین و مقررات
 • منوچهر انوری زاده
 • محسن برزوزاده
 • محمد حسینی
 • کیومرث داودی
 • کاظم محمدی
 • علی هادی چگنی
 • محمد هادی افشاری

ghavanin@iacpa.ir

کارگروه آموزش و کارآموزی
 • ایوب رستمی سلطان احمدی
 • رامین رضا زاده
 • علیرضا قیداری
 • دانیال محجوب
 • فرشاد محمد پور
 • اکبر وقار کاشانی
 • محمد هادی افشاری

amoozesh@iacpa.ir

کارگروه موسسات حسابرسی
 • سید امیر حسین ابطحی نائینی
 • محمد تقی رضایی
 • مزدک کاظم زاده
 • سعید گل محمدی
 • طاهر مراغه پور
 • بهزاد یزدانی
 • محمد هادی افشاری

moasesat-hesabresi@iacpa.ir

کارگروه آئین رفتار حرفه ای
 • حسین حسنی
 • منوچهر زندی
 • قاسم شیخانی
 • حمید طبایی زاده فشارکی
 • قاسم محبی
 • بهزاد وفاداران تبریزی
 • بابک پوربهرامی

aeenraftar@iacpa.ir

کارگروه کنترل کیفیت
 • سیدمحمدرضا بنی‌فاطمی‌کاشی
 • سید محمد سعید خلیلی
 • منصور شمس احمدی
 • حسین شهبازی رز
 • فریبرز طاهری
 • مهرداد فصیحی
 • بابک پوربهرامی

qc@iacpa.ir

کارگروه پیشگیری و مقابله با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم
 • حامد امینیان
 • وحید پور مشرفی
 • حسن دانشور
 • عبدا...صفایی نسب
 • محمد رضا گل محمدی
 • حمید محمد نژاد
 • بابک پوربهرامی

poolshoee@iacpa.ir

کارگروه مالیاتی
 • سردار بارگاهی
 • حمید خادم
 • منصور خداپرست
 • محمود شکری
 • محمد قبول
 • محمد مسیحی
 • محمد هادی افشاری

maliati@iacpa.ir

کارگروه فنی و استانداردها
 • مرتضی اسدی
 • یداله تاری وردی
 • عزیز عالی ور
 • عطاا... مقبلی
 • ساسان مهرانی
 • ابوالفضل نیکو کار
 • محمد هادی افشاری

fani@iacpa.ir

کارگروه بورس، بانک و بیمه
 • جواد باغبان
 • سید رسول تاجدار
 • احمد حاتمی یزد
 • احمد عزیزی
 • علی مشرقی آرانی
 • بابک پوربهرامی

bazarpool @iacpa.ir

کارگروه توسعه کسب و کار و فرهنگ حسابدهی
 • کیانوش بهلولی
 • احمد بابایی
 • محمد دل آرام
 • علی اصغر فرخ
 • محمد رضا گلچین پور
 • محمد حسین ودیعی نوقابی
 • بابک پوربهرامی

job@iacpa.ir

کارگروه فن‌آوری اطلاعات
 • سعید براتی
 • حمید رضا بنی اسدی
 • رامین جهانگیری
 • بهاره حقیقی طلب
 • فرهاد محمدی
 • امیرحسین نریمانی
 • محمد هادی افشاری

it@iacpa.ir

 شورای حقوقی
 • اکبر رهبر
 • کامران رشیدی
 • مهدی خسروشاهی مطلق
 • فرامرز داودزاده
 • مجتبی قاسمی

 @iacpa.ir

هیأت داوری
 • مجتبی قاسمی
 • محمد حسن سعادتیان فریور
  • عبدالمحمد غیاث یگانه

 @iacpa.ir