• در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از 150متر مربع مساحت داشته باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟

با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور در مواردي كه ملك مسكوني در تهران بيش از 150 متر مربع بناي مفيد باشد در اين صورت تا سقف 150 مترمربع از ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات خواهد بود.


 • در صورتی که مالک دارای چند ملک بطور مثال 100 متر 80 متر و 150 متری در شهرستان باشد معافیت مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟

چون حد نصاب معافيت املاك مسكوني براي هر شخص در شهرهاي ديگر غير از تهران براي يك يا چند واحد حداكثر تا 200 مترمربع مي باشد بنابراين اين مالك مي تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا 200 مترمربع به انتخاب خود از معافيت مالياتي استفاده نموده و نسبت به مازاد ماليات متعلق را پرداخت نمايد.


 • آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا 150 متر مساحت می‌باشد؟

بر اساس دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان امور مالياتي فقط واحدهاي مسكوني كه مورد استفاده مسكوني مي باشند مشمول معافيت هستند.


 • در آمد حاصل از اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه مي­گردد؟
 1. در صورتي كه دارايي ثابت ملك باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول ماليات تلقي و به نرخ مشخص براي اشخاص حقوقي مشمول ماليات خواهد بود.
 2. در صورتي كه دارايي ثابت مورد اجاره ملك نباشد اجاره دريافتي در درآمدهاي شركت لحاظ خواهد شد و استهلاك اين دارايي ها طبق مقررات مربوط محاسبه مي گردد. چنانچه اين دارايي ها جزء دارايي هاي مذكور در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم باشد اجاره كننده در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي باشد بايد در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علي الحساب موضوع ماده مذكور را كسر و ظرف مدت تعيين شده به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي واريز نمايند.

 • در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله ،برخورد سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟

در اين گونه موارد سازمان امور مالياتي نسبت به وصول ماليات و جرايم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.


 • آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟

درآمد اجاره املاك كشاورزي طبق مقررات بخش املاك مشمول ماليات مي باشد.


 • در قراردادهای اجاره املاك که حسابرس به ارزش معاملاتی دسترسی ندارد مالیات مربوط چگونه محاسبه مي گردد؟

 در اجراي تبصره 2 ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم ارزش اجاره املاك تعيين و ابلاغ مي گردد بنابراين ارزش اجاره ملك در دستگاه مالياتي وجود دارد كه حسابدار رسمي بايستي به آن دسترسي و طبق مقررات مربوط عمل كند.

 •   آیا شرکتها پس از تسليم اظهارنامه انحلال موضوع مواد  114 و 116 مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستندياخير؟ 

با توجه به ماده 208 قانون تجارت شخصيت حقوقي شركتهاي منحله تا ختم امر تصفيه به قوت خود باقي مي باشد، بنابراين اخذ دفاتر قانوني الزامي است.


 • آیا مشمولین ماده 116 پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

 چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفيه درآمدي تحقق يابد كه مشمول ماليات به نرخ خاص موضوع تبصره هاي 2 و 3 ماده 115 نباشد مشمول پرداخت ماليات بردرآمد خواهد بود.

 • در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

 به نظر كارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذكور مكلفين در هر پرداخت به عنوان ماليات علي‌الحساب مودي مي‌بايست 5% مبالغ پرداختي را كسر و ظرف مدت سي‌ روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند.

بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرر علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده نيز خواهد بود.

لذا عدم كسر ماليات و عدم پرداخت آن  توسط مكلفين مانع از مطالبه ماليات بر درآمد از موديان (دريافت كنندگان وجوه) نخواهد بود.


 • در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

چنانچه مقصود از سوال اين باشد كه مبلغ خالص قرارداد به پيمانكار پرداخت و 5 درصد ماليات موضوع ماده 104 از طرف كارفرما به نام پيمانكار به حساب سازمان مالياتي واريز گردد و اين مبلغ جزء هزينه كارفرما منظور شود و پيمانكار هم ماليات قرارداد خالص را بدون كسر 5درصد مذكور پرداخت كرده باشد آيا اين ماليات مضاعف نمي باشد.

 چون ماليات پرداختي توسط كارفرما به نام پيمانكار به حساب واريز گرديده بايد با ماليات پرداخت شده جمع و از ماليات مورد مطالبه كسر و مازاد در صورتي كه وجود داشته باشد مسترد گردد.


 • آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول 5% علی الحساب می باشد یا خیر؟

 هزينه حمل پرداختي اعم از اين كه به موجب بارنامه باشد يا نباشد مشمول كسر 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود ليكن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالياتي كسر ماليات بابت هزينه حمل طي بارنامه كه به رانندگان خودمالك وسايط نقليه (اشخاص حقيقي) پرداخت مي گردد منتفي است، ضمناً وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت مي گردد كماكان مشمول كسر ماليات موضوع ماده  فوق الذكر مي باشد.


 • آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 5% می‌باشد یا خیر؟

در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ايصال 5% از مبلغ قرارداد مي‌باشد.


 • آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

 در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص عدم كسر 5% ماليات از پيش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمي وجود ندارد.


 • با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟

نياز به مجوز قانوني دارد.


 • در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژه­های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است؟ آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟

شركتهاي انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازين حسابداري مي بايست بابت مالياتهاي موضوع مواد 59 و 77 قانون مالياتهاي مستقيم در حسابها ذخيره منظور نمايند ضمناً انبوه سازان مي توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذكور اقدام نمايند.


 • در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالي شناسايی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟

 درآمد پيمانكاري بر حسب پيشرفت كار شناسايي و ماليات طبق مقررات ماده 105 محاسبه مي گردد.


 • آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهيزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟

 شركت ايراني اعم از پيمانكار يا غير آن براي هر قرارداد جداگانه بابت تجهيزات و آماده سازي طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول ماليات مي باشند ليكن در مورد پيمانكاران خارجي با رعايت تبصره 2 ماده 107 تجهيزات و لوازم مشمول ماليات نخواهند بود.


 • با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ 12% قانونی است؟

 نسبت به قراردادهاي منعقده تا پايان سال 1381 ضريب 12% مذكور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد درامد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر(‌ طبق ماده 106) تشخيص مي گردد و در صورت علي الراس ضريب مربوط در جدول ضرايب مالياتي اعمال خواهد شد.

 • چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟ 

هرگونه ثبت عمليات در دفاتر بايستي بعد از پلمب دفاتر صورت گيرد و از اين بابت تفاوتي بين شركتهاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.

چنانچه عملياتي در دفاتر پلمب شده به تاريخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخير ثبت و  پلمب خواهد بود.


 • آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

 خير زيرا سيستم به طور كامل مكانيزه نيست ضمن اينكه در آئين نامه تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني ..... نخواهد بود.


 • چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت  نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آيد؟

هر چند عبارت غيركاربردي بودن داراي مفهوم مشخص نمي باشد معهذا استفاده از دفاتر قانوني روزنامه و كل مادامي كه قانون تجارت اصلاح نگردد الزامي خواهد بود.


 • آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

 طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئين نامه تنظيم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولي با استاندارد حسابداري و اصلاح اشتباهات مغاير است.


 • در صورتی‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟

 عدم ارسال خلاصه عمليات سه ماهه موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير طبق قسمت اخير بند 12 ماده 20 آئين نامه مزبور موجب رد دفاتر مي باشد بنابراين در اين گونه موارد حسابدار رسمي قبل از تهيه گزارش مالياتي بايد مراتب را در اجراي بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم به اداره مالياتي مربوط اعلام نمايد.


 • عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر می­گردد؟

 به موجب بند 2 ماده 20 آئين نامه نحوه تحرير دفاتر عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.


 • آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهايي در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

 اظهار نامه مالياتي براي منابع مختلف مالياتي طبق نمونه‌اي مي‌باشد كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه و در دسترس قرار مي گيرد.


 • با توجه به مهلت 4ماهه برای اصلاح حسابهاي پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عمليات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟

 حداكثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شركتهايي كه پايان سال مالي آنها منطبق با سال شمسي است حداكثر تا دهم فروردين)  


 • آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

 در كليه مواردي كه موديان مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان در دوره معافيت، مانع از برخورداري از معافيت مقرر در آن سال خواهد بود. لكن عدم ارائه صورتهاي مالي با وجود تسليم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخيص ماليات به طور علي الراس خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ماليات بابت عدم تسليم صورتهاي مالي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 20 درصد ماليات مي باشد و چنانچه دفاتر خود را براي رسيدگي ارائه ندهد بايد معادل 20 درصد ديگر جريمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت كند.

 •  آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­کند؟

چنانچه منظور از سوال استهلاك مازاد حاصل  از تجديد ارزيابي بوده و به عنوان هزينه قابل قبول منظور خواهد شد يا خير باشد. پاسخ آن به شرح زير مي باشد:

1- در صورتي كه شركت هاي دولتي طبق مقررات پيش بيني شده در قوانين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي و .......  اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود كرده باشد در اين صورت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي قابل استهلاك مي باشد.

در ساير موارد بر اساس قوانين و مقررات فعلي استهلاك مازاد حاصل از تجديد ارزيابي جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نخواهد شد.

 

 • تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

به طور كلي مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در شركت ها (به استثناي شركت هاي دولتي كه طبق مقررات برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي اقدام نموده اند)‌ در سال تجديد ارزيابي مشمول ماليات مي باشد.

 • آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده 104 است یا ماده 103؟

 مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور مي باشد.


 • آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده 104 می‌باشد یا خیر؟

بله مشمول ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.


 • منظور ازکلمه "هرگونه حق الزحمه " در ماده 104 چیست  و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟

 با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از اين كه تحت عنوان حق الزحمه يا كارمزد پرداخت گردد مشمول كسر 5% ماليات خواهد بود.


 • کسر مالیات تکلیفی ماده 104 درموارد زیر چگونه است:‌

1-شرکتهای دولتی  و خصوصی

2-پیمانکاران دست اول ودوم

3- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟

 

- در خصوص بندهاي  1 و 2 پرداخت كننده موارد موضوع ماده 104 مكلف به كسر 5% مي باشند.

- در مورد بند 3 ،‌كسر ماليات در هر پرداخت اعم از اين كه بهاي مواد و تجهيزات جداگانه معين شده يا نشده باشد كل مبلغ قرارداد مشمول كسر 5% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 107 خريد تجهيزات و رعايت مقررات تبصره مزبور از ماليات معاف مي باشد.


 • آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات 104 می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب می‌باشد؟‌

با توجه به تبصره 5 ماده 104 و بخشنامه شماره 10000/5883 مورخ 27/10/82 قراردادهاي ساخت مذكور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول كسر 5% مي باشد.


 • آیا مشمولین ماده 104 در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه 2% می‌باشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟

در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جريمه به ميزان 1% مبلغ كل قرارداد (‌ماده 197)‌ و در خصوص عدم پرداخت ماليات مشمول جريمه اي به ميزان 20% ماليات پرداخت نشده مي باشد. (‌ماده 199)


 • در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده 104 نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر می‌گردد؟ 

 هر پرداختي مشمول كسر 5% ماليات است. 


 • آیا پرداختهايی را که در ماده 104 به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده 104 دانست یا خیر؟

 طبق ماده 104 شمول كسر 5% ماليات به موارد تصريح شده در ماده 104 و موارد اضافه شده به موجب تبصره 5 ماده مزبور است.

 • آيا شركتهاي قطعه ساز نيز مشمول ماليات 3% تجميع عوارض مي باشند يا خير؟

كليه مواردي كه مشمول 3% موضوع بند ه ماده 3 قانون نحوه چگونگي و وصول عوارض و ماليات و ....... مي باشند در فهرستي كه به موجب ماده مزبور توسط كارگروه مربوط تعيين و اعلام شده مشخص مي گردد و در نتيجه براي تشخيص اين كه چه مواردي مشمول قانون ياد شده مي باشد بايد به فهرست مذكور مراجعه گردد.

 • مالیات حقوق شرکتهای ساختمانی که دستمزد کارگر و بنا را بطور مقطوع پرداخت و مالیات کسر نمی گردد و صورتی نیز ارسال نمی دارند چگونه محاسبه می­گردد. دررسیدگی به این شرکتها چه گونه باید رفتار کرد؟

چنانچه انجام كار مشخص به شخص يا اشخاص در قبال مبلغ معين واگذار گردد كه اشخاص مزبور به تنهايي يا با به كارگيري ديگران اين كار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و پرداخت كننده مكلف است در هر پرداخت 5% آن را طبق مقررات ماده مزبور كسر و پرداخت نمايد. در مواردي كه افراد روزانه يا ماهانه براي كارفرما كار انجام داده و دستمزد روزانه يا ماهانه دريافت كنند موضوع مشمول ماليات حقوق مي باشد.


 • چرا از پاداش هیئت مدیره یکبار 25% مالیات کسر میشود و یکبار 10% مگر این پرداخت بابت یک موضوع نیست آیا اینکه دهنده وجه شرکت باشد یا سهامدار تفاوتی ندارد؟

 نرخ 25% مربوط به ماليات بردرآمد شركتها است و ارتباطي به درآمد اعضاي هيات مديره ندارد چون اعضاي هيات مديره از محل سود تقسيم شده يا از منابع ديگر شركت وجوهي تحت عنوان پاداش دريافت دارند اين مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد و ضمناً 10 درصدي كه در سوال مطرح شده ماليات قطعي پاداش هيات مديره نبوده و درمواردي كه دريافتي اعضاي هيات مديره مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم باشد در اين صورت تا مبلغ 42 ميليون ريال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ هاي مزبور در ماده 131 خواهد بود.

 


 • در صورت پرداخت سود (پاداش) از محل سود وزیان سنواتی به مدیران که مالیات آن قبلا پرداخت شده آیا مدیران مشمول مالیات هستند یا خیر؟

دريافتي مديران از هر محلي كه باشد طبق مقررات مشمول ماليات است.

 


 • بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم آيا در مورد مالیات حقوق شرکتهای تعاونی و خصوصی تفاوتي وجود دارد؟

 نرخ ماليات بر درآمد حقوق براي كليه كاركنان شركتهاي تعاوني و شركتهاي خصوصي يكسان مي باشد.

 


 • آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان قابل قبول است یا خیر؟

 هزينه مرخصي استفاده نشده كاركنان همان حقوق و مزد اصلي است كه طبق بند الف ماده 148 قابل قبول مي باشد.

 


 • آیا پرداخت مزایای پایان خدمت بیش از یک ماه قابل قبول است؟

به استناد جزء د بند 2 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت مزاياي پايان خدمت كاركنان طبق مقررات استخدامي موسسه قابل قبول است ليكن ذخيره مزاياي پايان خدمت به استناد جزء و بند 2 ماده 148 قانون مذكور بيش از يك ماه قابل قبول نخواهد بود. 

 


 • آیا پاداش اعضاء موظف هیئت مدیره طبق تصویب هیئت مدیره جزء هزینه های قابل قبول است؟

پاداش اعضاء موظف هيات مديره در صورت تفويض اختيار از جانب مجمع عمومي به هيئت مديره طبق جزء ب بند 2 ماده 148 قابل قبول است

 • آیا مودیانی که فروش یا دارايی ثابت آنها به حد نصاب مذکور در بند ز آئين نامه ماده 4 قانون حسابداران رسمی نرسیده است می‌توانند از خدمات حسابداران رسمی استفاده نمایند؟

 بلي، مورد مذكور در ماده 7 آئين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، پيش‌بيني شده است.

 


 • در صورتی‌ که گزارش حسابدار رسمی و گزارش مالی قبل از سه ماه تحویل پست گردد و بعد از سه ماه به حوزه تحویل گردد آیا گزارش قابل قبول است؟

 طبق مفاد ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم، تاريخ تسليم اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد، در مواردي كه به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد، تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مالياتي مربوط در موعد مقرر تلقي خواهد شد.

 


 • درصورت عدم ارائه گزارش مطلوب حسابرسی آیا حسابدار رسمی می‌تواند گزارش مالیاتی تهیه نماید؟

چنانچه ايرادات برخورد شده جزو موارد رد دفاتر نباشد و خللي به اعتبار دفاتر وارد ننمايد مي تواند گزارش حسابرسي مالياتي تهيه نمايد.

 


 • در بند ب ماده 272 اختصارا تعیین درآمد مشمول مالیات ذکر شده آیا حسابداران رسمی حق تعیین عنوانی غیر از در آمد مشمول مالیات رادارند یا خیر؟ (مانند مالیاتهای نقل و انتقال ،بساز بفروشی ،هواپیمائی ........)

كليه مواردي كه حسابدار رسمي مي بايست در گزارش حسابرسي مالياتي منعكس نمايد در فرم موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مشخص شده است.

 


 • آیا حسابدار رسمی می‌تواند گزارش براساس تشخیص علی الراس بدهد یا خیر؟

خير


 • آیا حسابداران رسمی مجاز به ارائه خدمات حسابرسی به اشخاص مشمول نگاهداری دفاتر قانونی که دفتر پلمب نکرده اند می‌باشند یا خیر؟

در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم خير .

 


 • آیا اظهار نظر در مورد تجمیع عوارض به عهده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی تهیه می‌کنند می‌باشد؟

 هر چند اظهارنظر در خصوص قانون تجميع عوارض و صحت اجراي آن توسط موديان، از طريق حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي ميسر مي‌باشد، لكن در فرم گزارش حسابرسي مالياتي ابلاغ شده توسط سازمان امور مالياتي كشور، مورد مذكور پيش بيني نشده است.

 


 • چرا در گزارش حسابرس به رسیدگی نمونه گیری اشاره نمی‌شود؟

هر چند كه در حسابرسي مالي، مبناي اظهار نظر بر اساس رسيدگيهاي نمونه‌اي به همراه ساير رسيدگيها مي‌باشد كه در بند دامنه رسيدگي به آن صراحتاً اشاره مي‌شود، لكن در حسابرسي مالياتي در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات و نيز اظهار نظر در خصوص مالياتهاي تكليفي، رسيدگي نمونه‌اي مورد نداشته و مجاز نمي‌باشد.

 


 • باتوجه به اینکه هیچگونه دستورالعمل حسابرسی مالیاتي تاکنون ارائه نشده بررسی پرونده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی ارائه می‌نمایند با چه ملاکی انجام می‌شود؟

 اگرچه دستورالعمل حسابرسي مالياتي و نمونه گزارش مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور (‌تيرماه 1382) منتشر گرديده است لكن تهيه دستورالعمل حسابرسي مالياتي به صورت جامع به منظور يكنواختي در انجام موضوع فوق در دستور كار جامعه حسابداران رسمي ايران قرار دارد.

 


 • اگر گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابدار رسمی بجز حسابرس و بازرس قانونی شرکت تهیه شده باشد و برای انطباق با قانون، یک گزارش حسابرسی صورتهای مالی نیز ضمیمه شده باشد آیا تخلف و قابل پی گیری است؟

 تهيه گزارش حسابرسي مالي و گزارش حسابرسي مالياتي مي بايست توسط يك حسابدار رسمي و يا يك موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي صورت پذيرد در غير اين صورت تخلف محسوب و قابل پيگيري مي باشد.

 


 • در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی توسط مودی در مهلت مقرر با وجود معرفی حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی چگونه است؟

بر اساس نظريه شوراي عالي مالياتي به شماره 394/201 مورخ 23/1/84 كه طي نامه شماره  3356/372- 211 مورخ  1/3/84 سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ گرديده، در صورت عدم تسليم گزارش حسابرسي مالياتي در مهلت مقرر توسط مودي، ماموران مالياتي مكلف به اجراي ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و ديگر احكام هستند.

 


 • آیا بدون انجام حسابرسی عملیاتی می‌توان حسابرسی مالیاتی بعمل آورد؟

 در صورتي كه منظور از حسابرسي عملياتي، حسابرسي صورتهاي مالي باشد جواب منفي است.

 

 •  آیا هیئت حل اختلاف ماده 170 مجاز به رفع اختلاف بین حسابدار رسمی و مودی که نسبت به گزارش مربوط اعتراض نموده می‌باشد یا خیر؟

 چنانچه اداره امور مالياتي بر اساس درآمد مشمول ماليات تعيين شده توسط حسابدار رسمي برگ تشخيص صادر نمايد و مودي مالياتي نسبت به تشخيص حسابدار رسمي اعتراض داشته باشد مي تواند به برگ تشخيص اعتراض نموده و موضوع را از طريق رييس اداره امورمالياتي و يا هيات سه نفري حل اختلاف مالياتي حل و فصل نمايد.

 


 • آیا تعیین میزان بدهی بابت مالیاتهای شخص ثالث نیز بعهده حسابدار رسمی رسیدگی کننده است یا خیر؟

 چنانچه منظور از شخص ثالث دريافت كنندگان وجوهي باشد كه پرداخت كنندگان در موقع پرداخت طبق قانون مكلف به كسر تمام و يا بعضي از ماليات متعلق باشند در اين صورت برابر بند ج ماده 272 حسابدار رسمي بايد نسبت به مالياتهاي تكليفي اظهارنظر نمايد و برابر جدول مربوطه در فرم گزارش حسابرسي مالياتي اطلاعات اين گونه بدهي ها را اعلام نمايد.

 


 • آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند مستقیما از حسابداررسمی در مورد گزارش درخواست اطلاعات و مستندات بنماید در صورت مثبت بودن جواب نحوه همکاری چگونه است؟

در اين مورد بايد به دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي مراجعه شود.

 • آیا موسسات حقوقي ثبت شده که به صورت تیمی کار می کنند هر وکیل باید بابت وکالت حق تمبر پرداخت کند و آیا 5% مکسوره  به چه حسابی منظور می‌گردد؟

براي پاسخ دادن به اين سوال درحالت­هاي مختلف زير قابل ذكر است:

 1- در كليه مواردي كه وكلاي دادگستري به عنوان وكيل در مراجع قضايي يا مراجع غيرقضايي مانند هيات هاي حل اختلاف مالياتي يا كميسيون هاي شهرداري شركت مي نمايند مكلفند معادل 5 درصد حق الوكاله طبق ضوابط مربوط روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. اين مبلغ به عنوان پيش پرداخت مالياتي وكيل در حساب مالياتي او منظور خواهد شد. هر گاه امور وكالت از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شهرداري ها به وكيل ارجاع شود نيازي به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشد و در اين قبيل موارد دستگاه پرداخت كننده حق الوكاله مكلفند در موقع پرداخت 5 درصد آن را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كشور به نام وكيل واريز نمايند اين ماليات نيز به عنوان پيش پرداخت ماليات وكيل محسوب مي گردد. نرخ ماليات براي وكلاي دادگستري نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد.

2- در كليه مواردي كه موسسات حقوقي بابت مشاوره و يا ساير خدمات حقوقي از اشخاص حقوقي وجوهي دريافت مي كنند پرداخت كنندگان وجوه مكلفند مطابق ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم در هر پرداخت معادل 5 درصد آن را كسر و طبق مقررات مذكور در ماده مزبور به حساب سازمان امور مالياتي منظور نمايند اين ماليات به عنوان پيش پرداخت ماليات موسسه حقوقي محسوب مي گردد و موسسه حقوقي چون ثبت شده و داراي شخصيت حقوقي است نسبت به درآمد مشمول پرداخت ماليات به نرخ 25 درصد مي باشد.

 

 


 • در صورتی که وکلای دادگستری قرارداد مانند ثبت صورتجلسات با شرکتها داشته باشد آیا شرکت مکلف به کسر مالیات‌علی الحساب است یا خیر؟

ج – چون حق الزحمه مشمول ماده 104 است، پرداخت كننده مكلف به كسر 5% مي باشد.

 • آیا هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از صندوقهای حمایتی، از جمله تحقیقات انفورماتیک، جزء  هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟

 سود و كارمزد پرداختي صرفاً به موسسات مذكور در بند 18 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم جزء    هزينه هاي قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و كارمزد پرداختي به غير از موسسات مذكور قابل پذيرش نمي باشد. عليهذا چنانچه صندوق هاي حمايتي از جمله تحقيقات انفورماتيك به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران در حكم موسسات اعتباري غير بانكي مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.

 


 • آیا هزینه وام شرکت را بدلیل بدهی سهامداران به شرکت می‌توان برگشت داد؟

ج- هزينه وام شركت ارتباطي با بدهي سهامداران ندارد (‌از نظر مالياتي)‌ و برگشت هزينه آن به دليل بدهي سهامداران به شركت منطبق با مقررات هزينه هاي قابل قبول نمي باشد.

 


 • آیا شرکتهای مادر که برای شرکتهای تابعه بنام خود وام اخذ می‌نمایند هزینه بهره آن در شرکت تابعه قابل قبول است (قرارداد بنام شرکت مادراست)؟

خير.

 


 • سود و کارمزد بانکی که برای عملیات شرکت به بانکهای ایرانی پرداخت می‌شود قابل قبول است یا خیر؟

 قابل قبول است.

 


 • بهره پرداختی بابت وامهای اخذ شده از بانکهای خارجی جزء هزینه های قابل قبول است یا خیر؟

بر اساس مقررات بند 18 ماده 148 سود يا كارمزد پرداختي به بانكها بابت انجام دادن عمليات موسسه جزء هزينه هاي قابل قبول است (قيد بانك خارجي يا ايراني ندارد).

 


 • در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بهره شرکتهای داخلی به بانکهای خارجی که اکثرا در سرمایه گذاری B.O.T  مصرف می‌شود توضیح دهید؟

 به استناد بخشنامه شماره 35681 مورخ 20/6/81 جزء هزينه هاي قابل قبول است.

 


 • جریمه پرداختی به وامهای بانکهای خارجی یا داخلی قابل قبول است یاخیر؟

ج- به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً جريمه پرداختي به دولت و شهرداريها جزء هزينه هاي قابل قبول نمي باشد، لكن جرائم پرداختي در ارتباط با معافيت موسسه به بانكهاي داخلي و خارجي در صورت احراز جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.

 • درمورد مالیات شرکتهای تعاونی و مالیات سود  اتحادیه شرکتهای تعاونی که اقدام به ساخت و ساز می نمایند و دارای سود هستند. توضیح دهید؟

 فقط درآمدهاي شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي آنها (موضوع ماده 133) در حدود فعاليت اساسنامه معاف از ماليات هستند.

 


 • آیا جایزه خرید که تولید کنندگان  بابت خرید بصورت جنسی به اتحادیه های تعاونی  اعطا می نمایند مشمول مالیات می‌باشد یا خیر؟

 به استناد بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 مشمول ماليات مي باشد.

 


 • آیا درآمدهای مستثني از معافیت برای شرکتهای تعاونی وجود دارد یا خیر؟

ج- به استناد بخشنامه شماره 27996/1717/4/30 مورخ 21/5/74 درآمدهاي غيرمرتبط با اهداف شركت هاي تعاوني، موضوع مواد 133 و 142، مشمول ماليات است. لازم به يادآوري ساير شركتهاي تعاوني نسبت به درآمدهاي حاصل طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهند بود.

 • هزینه های غیر قابل قبول شرکتهای در حال تاسیس و قبل از بهره برداری چه زمانی مشمول مالیات می‌گردد؟

 آن مقدار از هزينه هاي قابل قبول دوره قبل از بهره برداري كه مورد پذيرش دستگاه مالياتي قرار گيرد از تاريخ بهره برداري به مدت 10 سال قابل استهلاك مي باشد و آن بخش از هزينه هاي دوره قبل از بهره برداري كه مورد پذيرش دستگاه مالياتي قرار نگيرد در هر سالي كه به حساب هزينه منظور گردد برگشت داده شده و طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

 


 • چگونگی قبول هزینه های ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و تخفیفات فروش را در هزینه های قابل قبول بفرمائید؟

ج- چگونگي قبول ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مشروط به رعايت بند 11 ماده 148 و آئين نامه مربوط مي باشد ذخيره كاهش ارزش موجوديها در قانون مالياتها پيش بيني نشده و در مورد تخفيفات فروش مندرج در فاكتور فروش عرفاً  قابل قبول مي باشد.

 


 • آیا هزینه مطالبات مشکوک الوصول تحقق یافته دوران معافیت در زمان شمول مالیات قابل قبول است یا خیر؟

هزينه مطالبات مشكوك الوصول به شرط اثبات در دوره تحقق قابل قبول است و هزينه هاي دوران معافيت را نمي توان به دوران غيرمعاف انتقال داد.

 


 • آیا استهلاک می‌بایست بر اساس ظرفیت استفاده شده از ماشین آلات منظور گردد یا کامل طبق جدول؟

 استهلاك دارايي هاي ثابت از جمله ماشين آلات بر اساس مقررات جدول استهلاكات محاسبه مي شود ظرفيت و ميزان استفاده از ظرفيت يا ميزان كاركرد و ساعت كار و غيره براي محاسبه استهلاك پيش­بيني نشده است.

 


 • آیا نرخ استهلاک بعضي از صنايع را می‌توان بیشتر از جدول استهلاكات در نظر گرفت؟

 از نظر مالياتي قابل قبول نيست.

 


 • آیا برای حیوانات وحشی که در باغ وحش نگهداری می‌گردند استهلاک در نظر گرفته شده است؟

در آيين نامه استهلاكات موضوع ماده 151 پيش بيني نشده است.

 


 • برای محاسبه استهلاک کدام یک از قرائن "عمر مفید" یا "مدت کارکرد" ملاک محاسبه استهلاک است؟

 اساس محاسبه استهلاك با توجه به ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم بر اساس جدول استهلاكات موضوع ماده 150 قانون مزبور مي باشد.

 • آیا شرکتهای وابسته به شهرداری ها که بصورت بازرگانی اداره می‌شوند مشمول مالیات هستند یا خیر؟

بلي، به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به شهرداري ها مي باشد مشمول ماليات هستند.

 


 • آیا تعدیلات سنواتی دورانی که از طریق علی الراس تشخیص شده نباید در تعیین درآمد مشمول مالیات منظور گردد؟

 

 چنانچه تعديل سنواتي مربوط به درآمدي باشد كه ماليات آن قبلا پرداخت نشده باشد بايستي در تعيين درآمد مشمول ماليات لحاظ گردد.

 


 • اگر بازرگان کارت دار مدت ده سال از کارت خود استفاده نکرده ولی در همان محل بکار دیگری اشتغال داشته باشد میتواند از نظر خود اظهاری طبق ماده 158  استفاده کند یا باید بجای بند (ج) ازجمله اشخاص بند الف ماده 96 تلقی گردد و دفتر روزنامه و کل نگاهداری کند؟

دارندگان كارت بازرگاني مكلفند عمليات مالي خود را در دفاتر روزنامه و كل پلمب شده ثبت نمايند. استفاده از مقررات ماده 158 نيز موكول به نظر سازمان امور مالياتي است.

 


 • آیا شرکتهای سرمایه پذیر که در خارج به همین عنوان ثبت شده­اند و به شرکت های ایرانی سود سهم پرداخت می نمایند مشمول تبصره 4 ماده 105 می باشند یا خیر؟ مجوز قانونی در صورت منفی یا مثبت بودن پاسخ را ذکر فرمائید.

 شركت ايراني كه از شركت خارجي سود دريافت مي نمايد مشمول ماليات است (‌موضوع بند 4 ماده 1 قانون)‌  لذا مشمول تبصره 4 ماده 105 نيست ضمناً در اين مورد مالياتهاي پرداخت شده در خارج از كشور طبق مقررات تبصره ماده 180 قابل كسر از ماليات متعلق در ايران خواهد بود.

 


 • در مواردی که به بهانه عدم رسیدگی به مالیات سال بعد از استرداد مالیات اضافی پرداختی خودداری می‌گردد تکلیف مودی چیست؟

 ماليات هر سال مستقل بوده و ارتباطي به سال بعد ندارد و اضافه پرداختي پس از احراز و قطعي شدن بايستي مسترد گردد.

   

 


 • درصورت تشخیص علی الراس شرکتهای مشمول بند الف ماده 107 آیا ضریب همان 12درصد می‌باشد یا طبق جدول ضرائب؟

در صورتي كه قرارداد تا پايان سال 1381 منعقد شده باشد 12% مذكور در بند الف ماده 107 اعمال خواهد شد ولي قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد به استناد تبصره 5 ماده 107 ضريب جدول ضرايب بايد اعمال شود.

 


 • موارد اختلاف استاندارد های حسابداری و حسابرسی با قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها چگونه است؟

در صورت بروز اختلاف مقررات قانون مالياتهاي مستقيم حاكم خواهد بود.

 


 • آیا بیش از یکبار می‌توان از معافیت ماده 132 استفاده نمود؟‌

 براي واحدهاي جديد التاسيس اعم از صنعتي و معدني كه براي آنها از اول سال 81 پروانه بهره برداري از طرف وزارتخانه ذيربط صادر مي شود فقط براي يك بار مي توان از معافيت مالياتي مقرر در ماده 132 استفاده نمود.

 


 • آیا عدم استفاده از ظرفیت کامل ( بطور مثال 20%) را می‌توان به عنوان قبل از بهره برداری تلقی نمود؟

 قانون قيدي به درصد بهره برداري يا استفاده از درصد ظرفيت براي برخورداري از معافيت مالياتي ندارد و معافيت مالياتي از تاريخ شروع بهره برداري با استفاده از هر ميزان از ظرفيت شروع مي شود.

 


 • آیا درآمدهای مدارس غیرانتفاعی خارج از موارد تعیین شده توسط آموزش و پرورش مشمول مالیات است یا خیر؟

 بر اساس مقررات ماده 134 درآمدهاي حاصل از تعليم و تربيت در مدارس غيرانتفاعي مشمول ماليات نمي باشد. لذا چنانچه درآمدهاي ديگري به جز تعليم و تربيت داشته باشند مشمول ماليات خواهند بود.  (‌به آئين نامه ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم مراجعه شود) 

 

 • جریمه عدم اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای قدیم مربوط به زمان اجرای قانون مذکور که به دوران قانون جدید نیز تسری پیدا کرده چگونه محاسبه می‌گردد؟

 با توجه به اين كه طبق مقررات ماده 146 كليه معافيت هاي مدت دار مقرر شده به موجب قانون قبل از اصلاحيه مصوب  27/11/80 با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است لذا جريمه عدم اجراي ماده 138 قبل از اصلاحيه مذكور از اول سال 1381 به بعد برابر مقررات قبل از اصلاحيه قابل اعمال است.

  


 • در مواردی که استفاده از معافیت در نیمه دوم سال آغاز می‌گردد آیا مدت معافیت بر اساس سال شمسی محاسبه می‌گردد یا 365 روز؟

 معافيت از تاريخ شروع بهره برداري محاسبه مي گردد لذا چنانچه مودي در يك سال مالي از كل مدت آن سال از معافيت استفاده ننموده باشد مي تواند باقي مانده مدت استفاده نشده را در سال پس از انقضاي مدت معافيت استفاده كند. 

 


 • صدور خدمات و کالا در برنامه چهارم دارای معافیت است یا خیر؟

 طبق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراري هر نوع ماليات وعوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد بنابراين درآمد حاصل از كالا و خدمات در طول برنامه چهارم كلاً از ماليات معاف مي باشد.

 


 • شرکتهايی که در خارج از ایران اقدام به تاسیس شرکت فرعی می‌نمایند و بخشی از فعالیت خود را به شركت مذکور منتقل می‌نمایند در صورت داشتن معافیت شرکت اصلی سود سهام شرکتهای فرعی كه صد در صد آن نیز متعلق به شرکت اصلی است دارای معافیت می‌باشد یا خیر؟

 معافيت شركتهاي اصلي ايراني قابل تسري به درآمدهاي سرمايه گذاري كه در خارج از كشور تحصيل   مي گردد نمي باشد. 

 


 • آیا زیان عملیاتی شرکتهای تازه تاسیس دارای معافیت از سود غیر عملیاتی مشمول مالیات آنها  کسر می‌گردد یا خیر؟

 زيان عملياتي شركتها كه درآمد عملياتي آنها از ماليات معاف است به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قابل كسر از سود يا درآمد غير عملياتي، مشمول ماليات نمي باشد.

 


 • شرکتی در دوران بهره برداری بخش قابل توجهی مواد اولیه را بعنوان ضایعات تولید آزمایشی قلمداد نموده است آیا این هزینه را به بهای تمام شده ماشین آلات می‌توان اضافه نمود؟در این صورت از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

 ضايعات توليد در حد متعارف طبق بند 25 ماده 148 جزء هزينه هاي قابل قبول است و منظور كردن هزينه ضايعات به بهاي تمام شده ماشين آلات خارج از اصول و استانداردهاي حسابداري است و قيمت تمام شده ماشين آلات را غيرواقعي نشان مي دهد و برخلاف مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. در صورت اضافه نمودن ضايعات به بهاي تمام شده دارائي ها در سنوات بعد استهلاك آن مورد پذيرش قرار نمي گيرد.

 


 • آیا سود سهامی که مالیات آن در مبدا پرداخت شده برای دریافت کننده مشمول سهمی از هزینه های اداری می‌باشد یا خیر؟

 با توجه به بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/84 فقط آن بخش از هزينه هايي كه در ارتباط با وصول سود سهام شركتها متحمل مي شوند جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.

 


 • منظور از  کلمه "تخصیص "در بند 27  ماده 148 چیست آیا مترادف با پرداخت یا ذخیره و یا کنار گذاشتن وجوه است؟

 تخصيص به معني پرداخت نمي باشد بلكه به معني تحقق و ثبت هزينه يا ذخيره گرفتن آن است (‌بند 27 ماده 148)

 


 • با توجه به تناقض قبول هزینه های قبل از بهره برداری بین استانداردهای حسابداری و هزینه های قابل قبول حسابداررسمی در گزارش مالیاتی چه اقدامی می‌بایست انجام دهد؟

 گزارش مالياتي بايستي بر اساس مقررات قانون مالياتها تهيه و تنظيم گردد.

 


 • آیا شرکتی می‌تواند از جایزه سه سال خوش حسابی و 1% پیش پرداخت مالیات همزمان استفاده نماید؟

با توجه به مقررات ماده 189 قانون مالياتهاي مستقيم موديان مي توانند همزمان از جايزه خوش حسابي موضوع ماده مزبور و همچنين 1% جايزه پيش پرداخت موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايند.

 


 • منظور ازهزینه های غیر واقعي غير قابل قبول مذكور در تبصره ماده 192 چیست؟

 منظور هزينه هاي واهي و صوري است كه عملا در موسسه انجام نشده ولي مدارك صوري دال بر انجام هزينه در دفاتر ثبت گرديده است.

  


 • آيا انتقال دارائيهاي ثابت شركتهاي هلدينگ به شركتهاي فرعي به فيمت دفتري از مصاديق تركيب و ادغام است يا خير؟

خير.