X

فرم ها و چک لیست ها

  •   لطفا برای دریافت نمونه قرارداد حسابرسی مالی كلیک كنید.
  •   لطفا برای دریافت فرم درخواست کارت عضویت كلیک كنید.
  •   برای دریافت فرم اطلاعات سه ماه موسسات و شاغلین انفرادی كلیک كنید.

چک لیست ها 

چك ليست هاي قانون تجارت

 

موسسه حسابرسی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که به منظور انجام وظایف بازرس قانونی در شرکتهای سهامی توسط اعضای جامعه، چک لیست رعایت مواد اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در قالب چک لیست عمومی، چک لیست افزایش سرمایه، چک لیست کاهش سرمایه، چک لیست تبدیل سهام، چک لیست تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و چک لیست شرکتهای تازه تاسیس تهیه و در کارگروه قوانین و مقررات تصویب شده است.

 

 

 

چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد شركتهاي تازه تاسيس

 

چك ليست عمومي رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347

چك ليست رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تبديل سهام واحد مورد رسيدگي

چك ليست رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام 

چك ليست رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت در خصوص كاهش سرمايه واحد مورد رسيدگي

چك ليست رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت در خصوص افزايش سرمايه واحد مورد رسيدگي 

چک لیست رعایت اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد شرکتهای تازه تاسیس

چک لیست رعایت مفاد قانون محاسبات عمومی 

چک لیست راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی

چک لیست افشا در صورت های مالی

چک لیست رعایت قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

چک لیست قوانین و مقررات بانک ها