X

ضوابط آموزش

ضوابط آموزش حرفه ای مستمر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران لازم الاجرا از 1392 را به صورت فایل می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دریافت آیین نامه