اطلاعیه فنی قابل توجه موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی

با سلام،
دستورالعمل رسیدگی و ارائه گزارش بازرس قانونی در مورد گزارش توجیهی افزایش‌ سرمایه بر اساس بخش 340 استانداردهای حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) که در کارگروه فنی و استانداردهای جامعه نهایی گردیده به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:

  لطفا جهت مشاهده برنامه رسیدگی كليک كنيد.

فایل برنامه رسیدگی


 

  لطفا براي دريافت جهت مشاهده فرم تائیدیه هیأت مدیره (تائیدیه مدیران) كليک كنيد.

فرم تائیدیه هیأت مدیره


 

  لطفا براي دريافت جهت مشاهده دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی كليک كنيد.

فایل دستورالعمل

دستورالعمل های تهیه و ارائه‌ی گزارش حسابرس مستقل

  لطفا جهت مشاهده دستورالعمل های تهیه و ارائه‌ی گزارش حسابرس مستقل كلیک كنید.

فایل دستورالعمل

دستور العمل های حسابرسی و نحوه تهیه و تنظیم گزارش

موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی كه مایل به خرید دستور العمل های "حسابرسی" و "نحوه تهیه و تنظیم پرونده و گزارش حسابرسی مالیاتی" نیستند ، می توانند نسخه الكترونیكی آنرا از این قسمت دانلود نمایند .

  لطفا جهت مشاهده دستورالعمل حسابرسی كلیک كنید.

دستورالعمل های حسابرسی:

طرح جلد

مقدمه

 پيشگفتار

 


  لطفا جهت دریافت دستورالعمل تهیه و تنظیم پرونده و گزارش حسابرسی مالیاتی كلیک كنید.

فایل دستورالعمل


 

a)        گزارشهاي حسابرسي و صورتهاي مالي

b)       چك ليست ها

c)        برنامه ريزي كلي و تعيين استراتژي حسابرسي

d)       تاييديه ها و مكاتبات

e)        برنامه ريزي و ارزيابي آزمون كنترلها

f)        آزمون كنترلها

g)       برنامه ريزي و ارزيابي آزمونهاي محتوا

h)       موجودي نقد و بانك

i)         سرمايه گذاري ها

j)         حسابها و اسناد دريافتني تجارتي

k)       ساير حسابها و اسناد دريافتني

l)         موجودي كالا

m)      پيش پرداختها و سفارشات و سپرده ها

n)       دارائي هاي ثابت

o)       دارائي هاي نامشهود و ساير دارائيها

p)       حساب ها و اسناد پرداختني

q)       ساير حسابها و اسناد پرداختني

r)        پيش دريافتها

s)        ماليات

t)         تسهيلات دريافتي

u)       حقوق صاحبان سهام

v)       فروش

w)      بهاي تمام شده

x)       هزينه هاي توليدي،اداري و تشكيلاتي،فروش،مالي

y)       ساير درآمد ها و هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

z)        ساير تراز آزمايشي،حسابهاي انتظامي،دفاتر قانوني

aa)     موارد مربوط به پرونده دائمی

 

فهرست پرونده دائمي

 

دستورالعمل بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای

  لطفا جهت مشاهده دستورالعمل بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای كلیک كنید.

دستورالعمل حسابرسی

دستور العمل طبقه بندی، محاسبه ذخیره و حذف مطالبات اعتباری

لطفا برای دریافت فایل مربوط به دستور العمل طبقه بندی، محاسبه ذخیره و حذف مطالبات اعتباری اینجا کلیک کنید

دستور العمل