ارسال نظرات

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

موقعیت مکانی ما

 

برقراری ارتباط با واحد های مختلف جامعه: تلفن 42925
ردیف عنوان نام مسئول داخلی
1 دفتر دبیرکل و رئیس هیأت مدیره  خانم نور محمدی 362
2 دفتر هیأت عالی نظارت  آقای ارسنی 301
3 دفتر مدیر امور نظارت حرفه‌ای و عضو هیأت مدیره خانم صمدی 310
4 امور هیات های انتظامی آقای اکبری 361
5 مدیر مبارزه با پولشویی آقای موسوی 303
6 امور بارگذاری قراردادها و گزارش‌ها در سامانه سحر کارشناسان 369و312 و 311
7 دفتر مدیر امور اعضاء و عضو هیأت مدیره  خانم سبحانی 220
8 امور پذیرش، تعیین وضعیت ،تغییر وضعیت اعضاء و امور هماهنگی تایید صورتجلسات مجمع عمومی شرکاء وهیأت مدیره مؤسسات   خانم آرین نژاد 211
9 امور هیأت داوری و کارگروه‌های تخصصی   خانم سبحانی 220
10 مدیر آموزش حرفه ای مدیر آموزش 214
11 امور برگزاری دوره‌های آموزش حرفه ای شرکاء و مدیران موسسات   آقای صفار 206
برقراری ارتباط با واحد های مختلف جامعه: تلفن 42925
ردیف عنوان نام مسئول داخلی
12 امور برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای کارکنان مؤسسات و آزمون‌ها آقای بهرامی 213
13 مدیر امور مالی آقای سبزواری 111
14 امور مالی آقای خسروداد 147
15 امور پشتیبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات  IT آقای خانی 177
16 امور فصلنامه حسابدار رسمی و فصلنامه پژوهش های حسابرسی خانم کدخدایی 421
17 دبیرخانه  آقای خرم زاده 114
18 امور بیمه تکمیلی درمان   104
19 مرکز تماس و اطلاعات آقای علی محمدی 118و 380
20 روابط عمومی، سایت و شبکه های اجتماعی آقای حسینی 110
21 پشتیبانی سامانه سحر و پردیس و امور هماهنگی سامانه جامع تجارت خانم ها بلفکی و نیلبرگی 88746955
22 دریافت نظرات شما روی WhatsApp ارتباط با مدیریت 09126442733
23 مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی   71132000