X

رئیس شورا

نام و نام خانوادگی: سعید جمشیدی فرد
پست الکترونیک: jamshidifard@iacpa.ir

دبیر شورا

نام و نام خانوادگی: حسین بخشی
پست الکترونیک: bakhsi@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: مصطفی باتقوا
پست الکترونیک: bataghva@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: احمد حسنی
پست الکترونیک: hasani@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: غلامرضا شجری
پست الکترونیک: shajari@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: علی اکبر عرب مازار
پست الکترونیک: arabmazar@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: علی قریشی طیبی
پست الکترونیک: ghoreishi@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: اسفندیار گرشاسبی
پست الکترونیک: garshasbi@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: علیرضا مهرادفر
پست الکترونیک: mehradfar@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: کاظم وادی زاده
پست الکترونیک: vadizadeh@iacpa.ir

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

نام و نام خانوادگی: سید رحمت الله اکرمی
پست الکترونیک: srakrami@iacpa.ir

نماینده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگی: کوروش پرویزیان
پست الکترونیک: parvizian@iacpa.ir

نماینده رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

نام و نام خانوادگی: رحمت اله صادقیان
پست الکترونیک: rsadeghian@iacpa.ir

نام و نام خانوادگی: حسین شیخ سفلی( تا تاریخ 1399/06/15)
پست الکترونیک: sheikhsofla@iacpa.ir
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...