X

آزمون حسابدار رسمی

  •   دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی از طریق تلفن‌های شماره ۳۹۹۰۲۱۸۵ و ۳۹۹۰۲۱۸۷ آماده پاسخ‌گویی به داوطلبان شركت در آزمون حسابدار رسمی می‌باشد.

لطفا برای مشاهده بایگانی آزمون های حسابدار رسمی كليک كنيد.

بایگانی آزمون های حسابدار رسمی

 عنوان 
آگهی دعوت به آزمون برای انتخاب حسابدارار سمی 1394دانلود
برنامه زمانی برگزاری دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی سال 1395دانلود
اعلام اسامی واجدين شرايط شركت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1394دانلود
اعلام اسامی داوطلبان مشروط آزمون حسابدار رسمی سال 1395دانلود
اعلام اسامی داوطلبان قبول آزمون حسابدار رسمی سال 1395دانلود
اطلاعیه مهم در مورد ثبت نامدانلود
اطلاعیه ثبت نام اینترنتی آزمون حسابدار رسمیدانلود
اصلاحيه پاسخ‌نامه آزمون حسابدار رسمی سال 1389دانلود
اصلاحيه پاسخ‌نامه آزمون حسابدار رسمی ارديبهشت ماه 90دانلود
اصلاحيه پاسخ‌نامه آزمون حسابدار رسمی آذر 1391دانلود
اصلاحيه پاسخ نامه آزمون حسابدرار رسمی مورخ 4/9/90دانلود
اسامی قبول‌شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1393دانلود
اسامی قبول شدگان مشروط آزمون حسابدار رسمی سال 1392دانلود
اسامی قبول شدگان مشروط آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1391دانلود
اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392دانلود
اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1391دانلود
اسامی شرکت کنندگان در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392 درس یا دروس زیر را قبول شده انددانلود
آگهی دعوت به ثبت نام برای مشمولین معاف از آزموندانلود
لینک سامانه تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی ایراندانلود
نمونه گواهی سابقه کار در موسسات حسابرسیدانلود