X

رئيس هیات بدوی انتظامی

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد سعید خلیلی
پست الکترونیک: skhalili@iacpa.ir

عضو هیات بدوی انتظامی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم جعفریان
پست الکترونیک: ejafarian@iacpa.ir

عضو هیات بدوی انتظامی

نام و نام خانوادگی: روح الله مقیمی فر
پست الکترونیک: rmoghimifar@iacpa.ir