بخشنامه های مالیاتی
- لطفا برای دریافت فایل مربوط به بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره 200/95/76 مورخ 95/10/27 اینجا کلیک کنید.
ﺳﻪشنبه، 28 دی 1395 - 16:05
- لطفا برای دریافت فایل مربوط به بخشنامه مالیاتی اینجا کلیک کنید.
دوشنبه، 20 دی 1395 - 10:00
- لطفا برای دریافت فایل بخشنامه و پیوست های آن اینجا کلیک کنید.
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 13:53
بخشنامه شماره 200/95/68 مورخ 95/10/4 با موضوع " الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت52949 ه مورخ 1395/06/31 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235371/ت41958 ه مورخ 1387/12/14 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 1387/12/28 ابلاغ شد. - ...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 12:32
- لطفا برای دریافت فایل مربوط به بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده اینجا کلیک کنید.
یکشنبه، 12 دی 1395 - 15:52
- خواهشمند است برای دریافت فایل مربوط به بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده اینجا کلیک کنید.
یکشنبه، 12 دی 1395 - 15:42
ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت شکر خام موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
لطفا برای دریافت فایل مربوط به بخشنامه ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت شکر خام موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اینجا کلیک کنید.
دوشنبه، 01 آذر 1395 - 15:37
ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت شکر خام موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
لطفا برای دریافت فایل مربوط به بخشنامه ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت شکر خام موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اینجا کلیک کنید.
دوشنبه، 01 آذر 1395 - 15:37
خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده
- لطفا برای دریافت فایل مربوط به " ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران به شماره 60262/ت 52459 ه مورخ 1395/5/21 در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده" اینجا کلیک کنید.
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1395 - 12:13
صفحه 9 از 10ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  بعدی   انتها