اطلاعیه های آموزشی
ثبت نام اینترنتی از داوطلبان شركت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی از تاریخ 1397/04/01 آغاز می گردد. كلیه داوطلبان واجد شرایط می بایست حداكثر تا تاریخ 1397/05/15 نسبت به مطالعه دقیق اطلاعیه ( فایل پیوست ) و ثبت درخواست و واریز وجه ثبت نام اقدام نمایند. ...
شنبه، 23 تیر 1397 - 09:25
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ­ای جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی استانداردهای حسابداری را برگزار نماید. الف- مخاطبان: ویژه اعضا و کارکنان حرفه ­ای موسسات حسابرسی و عموم علاقمندان شروع­ دوره: 1397/05/01 م...
چهارشنبه، 20 تیر 1397 - 12:06
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه­ ای جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی داده کاوی و شناسایی اقلام غیرعادی استثنایی) (Data miningرا برگزار نماید. الف- مخاطبان: حسابرسان ارشد و سرپرستان حسابرسی تاریخ­ دوره: 1397/...
یکشنبه، 17 تیر 1397 - 15:43
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ­ای جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی Cobit را برگزار نماید. الف- مخاطبان: حسابرسان ارشد و سرپرستان حسابرسی تاریخ­ دوره: 1397/5/3 و 1397/5/10 و1397/5/17 ساعت برگ...
یکشنبه، 17 تیر 1397 - 15:37
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ­ای جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر مبنایIFRS را برگزار نماید. الف- مخاطبان: حسابرسان ارشد و سرپرستان حسابرسی تاریخ­ دوره: 1397/5/15و 1397/5/22 م...
یکشنبه، 17 تیر 1397 - 15:32
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه­ای جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر دارد دو دوره آموزشی حل تمرین استانداردهای حسابداری و حسابداری صنعتی را برگزار نماید. الف- مخاطبان داوطلبین شرکت در آزمون حسابدار رسمی و سایر آزمونها شروع دوره: 1/5/...
شنبه، 09 تیر 1397 - 11:49
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه­ای جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی حسابرسی سیستم های کامپیوتری را برگزار نماید. الف- مخاطبان: حسابرسان ارشد و سرپرستان حسابرسی تاریخ­­های دوره: 11/4/1397 تا 13/4/1397 مدت ز...
چهارشنبه، 06 تیر 1397 - 14:21
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه­ای جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی کاربرد اکسل در حسابداری و حسابرسی را برگزار نماید. الف- مخاطبان: حسابرسان ارشد و سرپرستان حسابرسی تاریخ­ دوره: 10/4/1397 تا 13/4/1397 مدت زم...
چهارشنبه، 06 تیر 1397 - 14:06
لینک اطلاعیه
یکشنبه، 20 خرداد 1397 - 15:40
صفحه 100 از 107ابتدا   قبلی   95  96  97  98  99  [100]  101  102  103  104  بعدی   انتها