اطلاعیه ها
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی انواع کاربرگ های رسیدگی و اصلی در حسابرسی ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:52
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی انواع دارایی در صورتهای مالی ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زمان دوره: ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:49
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی انواع پرونده های جاری و دائم و نحوه عطف گزاری در حسابرسی ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: &...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:45
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی انواع اوراق مشتقه از منظر حسابداری ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زمان د...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:42
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی انواع ابزار های تامین مالی – مدل ها و ریسک ها ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: &middo...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:38
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی استانداردهای حسابداری شماره 4 و 5 ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زما...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:35
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی اجمالی بر تئوری حسابداری ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زمان دوره: ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:30
(دوره آنلاین) کارگاه آشنایی با کارکرد زنجیره بلوکی (Block Chain) در حسابداری ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:29
(دوره آنلاین) کارگاه آشنایی با فرآیند انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:28
صفحه 25 از 29ابتدا   قبلی   20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  بعدی   انتها