اطلاعیه ها
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه ارائه صورتهای مالی طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 1 ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دور...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:22
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه ارائه صورت جریان های نقدی طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 2 ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرای...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:21
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه گزارشگری حسابرس طبق استاندارد بخش 600 ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:20
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی کاربرد Power BI در حسابداری و حسابرسی ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زما...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:13
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی کاربرد Excell BI در حسابرسی ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زمان دوره: ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:10
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:08
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی تخصصی انتشار و گزارشگری اوراق منفعت ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زما...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:57
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی تخصصی انتشار و گزارشگری اوراق اجاره ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت زم...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:56
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی تخصصی انتشار و گزارشگری اوراق اجاره ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مدت ز...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 12:55
صفحه 20 از 25ابتدا   قبلی   15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  بعدی   انتها