اطلاعیه ها
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی کشور، با موضوع "نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی
شنبه، 13 دی 1399 - 15:50
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی و آشنایی با نحوه پذیرش شرکت در بورس و فرابورس – بررسی قوانین و الزامات ثبت نام برای عموم آزاد است ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:57
(دوره آنلاین) کارگاه آموزش هارت های نرم (soft-skills)-این کارگاه مهارت مدیریت انتقاد و پذیرش انتقاد (بازخوردهای انتقادی) ثبت نام برای عموم آزاد است ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:56
(دوره آنلاین) کارگاه مروری بررسی موارد خاص در استانداردهای حسابداری بخش عمومی ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:55
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه حسابداری معادن و مخارج باطله برداری ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · م...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:41
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه حسابداری مالیات انتقالی موضوع استاندارد 35 ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · ...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:38
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه حسابداری حساب های مستقل در بخش عمومی ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: · مد...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:35
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه حسابداری اجاره های عملیاتی و سرمایه ای در دفاتر موجر و مستاجر ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرای...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:33
(دوره آنلاین) کارگاه بررسی نحوه تامین مالی از طریق تامین مالی جمعی (Crowd Funding) ثبت نام برای عموم آزاد است الف )شرایط دوره: &middo...
ﺳﻪشنبه، 09 دی 1399 - 13:25
صفحه 19 از 25ابتدا   قبلی   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  بعدی   انتها