برنامه‌های انتخاباتی
برنامه‌ی انتخاباتی سردار بارگاهی،کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی سردار بارگاهی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/KvEGo
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 10:18
برنامه‌ی انتخاباتی داریوش امین نژاد،کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی داریوش امین نژاد، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/VP3rE
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 10:17
برنامه‌ی انتخاباتی ابوالفضل اکبری، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی ابوالفضل اکبری، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/5k9h1
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 10:15
برنامه‌ی انتخاباتی حسن اسماعیلی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی حسن اسماعیلی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://www.aparat.com/v/aoB14
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 10:13
   برنامه‌ی انتخاباتی علی ارشدی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی علی ارشدی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/JleqH
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 10:12
برنامه‌ی انتخاباتی الله محمد آقایی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی الله محمد آقایی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/cOdCE
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 10:09
برنامه‌های انتخاباتی پرویز شایسته شجاعی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی آقای پرویز شایسته شجاعی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
یکشنبه، 13 شهریور 1401 - 12:58
صفحه 5 از 5ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  بعدی   انتها