برنامه‌های انتخاباتی
برنامه‌ی انتخاباتی محمدتقی رضایی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی محمدتقی رضایی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/PnaKh
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 10:23
برنامه‌ی انتخاباتی ناصر رزاق، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی ناصر رزاق، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://www.aparat.com/v/7zjaS
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 10:20
برنامه‌های انتخاباتی علیرضا مهراد فر، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی علیرضا مهراد فر، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 09:50
برنامه‌ی انتخاباتی محمدتقی زاهدی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی محمدعلی زاهدی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://www.aparat.com/v/RCMLf
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 21:30
برنامه‌ی انتخاباتی محسن رحیمی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی محسن رحیمی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/7bURK
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 11:27
برنامه‌ی انتخاباتی سیدمحمدسعید خلیلی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی سیدمحمدسعید خلیلی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/ZwLXB
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 11:24
برنامه‌ی انتخاباتی سیدمحمدرضا بنی فاطمی کاشی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی سیدمحمدرضا بنی فاطمی کاشی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/9S1Ou
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 11:06
برنامه‌ی انتخاباتی غلامرضا سلیمانی امیری کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی غلامرضا سلیمانی امیری ، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/n1Dhj
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 11:04
برنامه‌ی انتخاباتی مصطفی باتقوا، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی مصطفی باتقوا، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید https://aparat.com/v/jnlYF
ﺳﻪشنبه، 15 شهریور 1401 - 10:20
صفحه 4 از 5ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  بعدی   انتها