برنامه‌های انتخاباتی
برنامه‌های انتخاباتی  محسن غلامرضایی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی محسن غلامرضایی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
پنجشنبه، 17 شهریور 1401 - 17:55
برنامه‌های انتخاباتی الله محمد آقایی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی الله محمد آقایی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
پنجشنبه، 17 شهریور 1401 - 17:51
برنامه‌های انتخاباتی روح‌اله مقیمی‌فر، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی روح‌اله مقیمی فر، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
پنجشنبه، 17 شهریور 1401 - 12:00
برنامه‌های انتخاباتی افشین نخبه فلاح، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی افشین نخبه فلاح، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
پنجشنبه، 17 شهریور 1401 - 09:04
برنامه‌های انتخاباتی سیدمحمد سعید خلیلی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی سیدمحمد سعید خلیلی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 21:54
برنامه‌ی انتخاباتی غلامرضا شجری، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی غلامرضا شجری، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/0pn8C
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 18:30
برنامه‌ی انتخاباتی حسین شهبازی رز، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی حسین شهبازی رز، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/8i5DP
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 18:21
 برنامه‌های انتخاباتی داریوش امین نژاد، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی داریوش امین نژاد، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 10:34
برنامه‌ی انتخاباتی محمدحسین زواریان، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی محمدحسین زواریان، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/MFeTH
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 10:28
صفحه 3 از 5ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  بعدی   انتها