برنامه‌های انتخاباتی
برنامه‌های انتخاباتی مهدی گوهری، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی آقای مهدی گوهری به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
یکشنبه، 20 شهریور 1401 - 13:02
برنامه‌های انتخاباتی حسین مشهوری، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی آقای حسین مشهوری به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
یکشنبه، 20 شهریور 1401 - 09:28
برنامه‌های انتخاباتی حسن اسماعیلی، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی آقای حسن اسماعیلی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
یکشنبه، 20 شهریور 1401 - 07:48
برنامه‌ی انتخاباتی ابوالقاسم فخاریان، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی ابوالقاسم فخاریان، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/QpTYS
شنبه، 19 شهریور 1401 - 20:45
برنامه‌ی انتخاباتی مهدی گوهری، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی مهدی گوهری، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/5U3dB
شنبه، 19 شهریور 1401 - 20:43
برنامه‌ی انتخاباتی علی قریشی طیبی ، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی علی قریشی طیبی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/912yp
شنبه، 19 شهریور 1401 - 20:41
برنامه‌ی انتخاباتی محسن غلامرضایی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
برای مشاهده‌ی ویدیوی برنامه‌ی انتخاباتی محسن غلامرضایی، کاندیدای محترم هشتمین دوره‌ی انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوند زیر مراجعه فرمایید. https://aparat.com/v/8Zgh3
شنبه، 19 شهریور 1401 - 20:18
برنامه‌های انتخاباتی ابوالقاسم فخاریان، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی آقای ابوالقاسم فخاریان به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
جمعه، 18 شهریور 1401 - 12:48
برنامه‌های انتخاباتی ناصر رزاق، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی
برای مطالعه‌ی برنامه‌های انتخاباتی ناصر رزاق، داوطلب محترم عضویت در هشتمین دوره‌ی شورای عالی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
پنجشنبه، 17 شهریور 1401 - 23:41
صفحه 2 از 5ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  بعدی   انتها