اخبار IFAC
 

اخبار IFAC

IPSASB برای پیشنهادهای گزارشگری پایداری تمجید شد
دوشنبه، 04 مهر 1401 | Article Rating

 

 

 

 

اخبار IFAC

 

IPSASB برای پیشنهادهای گزارشگری پایداری تمجید شد

 

 

 

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی، تدوین کننده استانداردهای بین‌المللی حسابداری تعهدی برای استفاده دولت‌ها و سایر بنگاه ها/دستگاه‌های بخش عمومی در سراسر گیتی، بابت انتشار متن مشورتی "پیشبرد/بهبود گزارشگری پایداری توسط بخش عمومی" مورد تقدیر قرار گرفته است. IPSASB در اردیبهشت 1401 (مه 2022) این پروژه را در واکنش به خواست ذی‌نفعان، شامل بانک جهانی، برای تدوین چارچوب گزاشگری پایداری برای بخش عمومی آغاز و در شهریور 1401 (نهم سپتامبر 2022) به پایان رسانید.

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت متن پیشنهادی، اینجا را کلیک کنید.

تصاویر
  • اخبار IFAC
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری