اطلاعیه به اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران
 

اطلاعیه به اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

انتخاب مؤدی از جامعه حسابداران جهت شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی
دوشنبه، 29 آذر 1400 | Article Rating

در اجرای تبصره 3 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر انتخاب مؤدی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مقتضی است در صورت تمایل ،درخواست اعلام آمادگی خود را تا تاریخ 1400/10/05 از طریق شماره فکس 88801910 یا اتوماسیون اداری ارسال فرمایید.

 

تصاویر
  • اطلاعیه به اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری