اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تمام شدنی نیست
 

اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تمام شدنی نیست

دوشنبه، 17 خرداد 1395 | Article Rating

مصطفی باتقوا / حسابدار رسمی

 تمام کارشناسان و سرمایه‌گذاران اذعان دارند که یکی از ایرادهای اساسی قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است. به‌رغم اینکه در 31/ 4/ 1394 به اصطلاح اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده ولی همچنان شاهد تداوم اصلاحات این قانون در سایر قوانین هستیم. به‌عنوان نمونه در قانون بودجه سال 1395، ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مالیات حق واگذاری محل، اصلاح شده و مالیات آن به ماخذ 10 برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30درصد است. توضیحات زیر ضروری است:

الف) باید دقت کرد که عمر قانون بودجه مزبور، محدود به سال 1395 است. جای بسی تامل است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (قانون حاکمیتی)، با عمر یکساله (البته 10 ماهه) باشد. سوال مشخص این است در آینده تکلیف این موضوع چیست؟

ب) قطعا سازمان امور مالیاتی باید کمیته‌ای فعال در این زمینه تشکیل دهد و تمام مباحث مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مختلف را جمع‌آوری کند و قانون جامع مربوطه، تدوین شود.

ج) اصلاح انجام شده در قانون بودجه سال 1395، یک اصلاح بسیار اساسی مثبت است. نظر به اینکه محاسبات مالیات سرقفلی از این به بعد به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود (مانند قسمت اول ماده 59) و محاسبات دستی دخالت ندارد قطعا یک حرکت فزاینده رو به جلوی سازمان مالیاتی و بسیار مثبت است. به امید آنکه تمام محاسبات مالیاتی به‌صورت سیستماتیک انجام شود، هزینه‌های وصول مالیات کاهش یابد و اعتراضات مودیان به حداقل برسد.تصاویر
  • اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تمام شدنی نیست
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری