نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98
 

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98

شنبه، 01 تیر 1398 | Article Rating

برای اطلاعات بیشتر بخشنامه مالیاتی در "مورد نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98" اینجا کلیک کنید.

تصاویر
  • نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری