قابل توجه موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی

ﺳﻪشنبه، 19 تیر 1397 | Article Rating

در اجرای حکم ماده 183 قانون مدنی و بمنظور جلوگیری از هرگونه مشکلات  احتمالی، ضروریست هر یک از موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی در صورت انتخاب در سمت حسابرس و بازرس قانونی، قبولی خود را جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها به شرح متن نمونه ذیل، کتباً در سربرگ موسسه یا حسابدار رسمی طی امضاهای مجاز و ممهور به مهر موسسه یا حسابدار رسمی اعلام و از امضاء ذیل صورتجلسات مجامع به عنوان قبولی سمت خودداری نمایند.

با توجه به اینکه مراتب بالا با اداره ثبت شرکتها هماهنگ شده، خواهشمند است ضمن رعایت دقیق آن، در صورت بروز هرگونه مشکلات، مراتب را به جامعه حسابداران رسمی منعکس تا مورد اقدام قرار گیرد.


ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

 

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ --- شرکت ---------------- (سهامی خاص) بدینوسیله این موسسه، اینجانب با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان (حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس و بازرس علی البدل) اعلام می دارد، ضمناً تأیید و گواهی می نماید (مدیران این موسسه-اینجانب) دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

 

 

با احترام

موسسه حسابرسی ---------

 

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری