شماره: 9820
1403/02/09
IESBA برگزار می‌کند
IESBA برگزار می‌کند

 

اخبار IFAC

 

IESBA برگزار می‌کند  

 

 

هیأت تدوین استانداردهای رفتار حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA) دو وبینار درباره استانداردهای رفتار حرفه‌ای در برنامه‌ریزی مالیاتی را برگزار می‌کند.

 

تاریخ برگزاری:     دوشنبه 24 اردیبهشت 1403  ( 13 مه 2024)  

ساعت برگزاری:    18:00   (10:30 به وقت نیویورک) 

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و شرکت در وبینار، اینجا را کلیک کنید.

 

 

تاریخ برگزاری:     چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403  ( 15 مه 2024)  

ساعت برگزاری:    19:30    (دوازده نیم روز به وقت نیویورک) 

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و شرکت در وبینار، اینجا را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©