شماره: 9703
1402/11/15
سی و سومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.
سی و سومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.

سه شنبه دهم بهمن ماه 1402،  جامعه حسابداران رسمی ایران میزبان سی و سومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم بود.

در ابتدای جلسه جناب آقای مقیمی فر ضمن خیر مقدم به نظار و اعضای محترم شورا و میهمان جلسه ی شورای عالی در خصوص موارد مهم در دست اقدام توضیحاتی را ارائه نمودند و سپس وارد دستور جلسه شورای عالی شدند.

نخستین دستور جلسه در مورد بررسی و تصمیم گیری در خصوص آئین نامه روش تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی بود که موارد به صورت تفصیلی و بر اساس مواد و تبصره ارائه و هر یک از ناظرین و اعضای شورای عالی نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند. با توجه به خاتمه مدت زمان جلسه ادامه بررسی آن به جلسات آتی شورای عالی موکول شد.

حق انتشار محفوظ است ©