شماره: 9569
1402/08/27
بیست و هفتمین جلسه شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.
بیست و هفتمین جلسه شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.

سه شنبه  شانزدهم آبان ماه 1402،  جامعه حسابداران رسمی ایران میزبان بیست وهفتمین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم بود.

1- در ابتدای جلسه، جناب آقای مقیمی فر ریاست محترم شورای عالی، ضمن عرض سلام و خیرمقدم به اعضای شورا و نظار گرامی وارد جلسه شدند.

2- در ابتدای جلسه دبیرکل توضیحاتی در خصوص اقدامات مهم انجام شده ارائه نمودند و در خصوص روز حسابدار که در سالن اجلاس سران در مورخ 1402/09/14 با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد، توضیحاتی ارائه نمودند.

در ادامه  نیز گزارشی از جلسه برگزار شده در سازمان امور مالیاتی درمورد تعاملات طرفین در زمینه سامانه های اطلاعاتی و ایجاد ارتباط بین سامانه ها و تسهیل دسترسی به اطلاعات قابل اتکا، توسط نمایندگان شورا ارائه شد پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات از سوی حضار مقرر شد پیشنهادات ارائه شده از سوی هیات مدیره جمع بندی و طی نامه ای به ریاست محترم سازمان امور مالیاتی اعلام گردد.

3- در ادامه گزارشی توسط دبیرکل و هیات مدیره محترم در خصوص اجرای مصوبات شورای هشتم و اقدامات انجام شده و در دست اقدام مطرح گردید و مقرر شد موارد اقدام نشده مصوبات شورا، در اسرع وقت در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته و حداکثر تا پایان آذر ماه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این خصوص جهت طرح در شورا ارائه گردد.

حق انتشار محفوظ است ©