شماره: 9565
1402/08/27
گزارش اولین جلسه هم اندیشی درخصوص ارتقاء شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی شهرداری‌ها
گزارش اولین جلسه هم اندیشی درخصوص ارتقاء شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی  شهرداری‌ها

اولین جلسه هم اندیشی درخصوص ارتقاء شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی شهرداری‌ها با حضور مدیران و شرکاء مؤسسات حسابرسی عهده‌دار حسابرسی شهرداری مراکز استان و کلان شهرها در تاریخ 1402/08/24 در محل جامعه حسابداران رسمی‌ایران تشکیل و مشکلات و چالش‌های موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مشکلات و مسایل مطرح شده عمدتاٌ در خصوص رویه‌های متفاوت در شناسایی درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌های ثابت و اموال، مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، عدم اجرای حسابداری تعهدی در شهرداری‌ها، عدم تهیه و ارائه صورت مالی نمونه به منظور ایجاد هماهنگی در گزارشگری مالی شهرداری‌ها توسط مرجع قانونی، عدم وجود برنامه‌های رسیدگی خاص شهرداری‌ها،  مشکلات گزارش‌های حسابرسی صادره از نظر هماهنگی و تاخیر در رسیدگی و صدور گزارش‌ها، بود. در خاتمه مقرر گردید ضمن انعکاس مسائل و مشکلات موجود به متولیان قانونی، کمیته‌ای با مشارکت ذی‌نفعان اصلی، نهادهای ناظر، مؤسسات حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل و پیگیری‌های لازم در خصوص تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی توسط مرجع قانونی در جهت ارتقاء شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی شهرداری‌ها انجام شود.

حق انتشار محفوظ است ©